Bilagt presenteras Svenska Boxningsförbundets Verksamhetsberättelse jämte Årsredovisning för år 2019.

Verksamhetsberättelsen har i tid ursprungligen upprättats för det initialt planerade årsmötet av den 10 maj. Som tidigare informerats så har styrelsen valt att flytta fram årsmötet till söndagen den 20 september mot bakgrund av pågående pandemi. Årsmötet kommer att genomföras i Stockholm med datum emellertid att fortsatt vara preliminärt. Övriga årsmöteshandlingar distribueras i ett senare skede.

Ni hittar verksamhetsberättelsen i sin helhet här

Anders Holmberg

Förbundsordförande