Ekonomi

Här hittar du länkar till dokument som rör ekonomi.

Blanketter

Arvode

Klicka på bilden för att se PDF.

Kvittoredovisning

Klicka på bilden för att se PDF.

Arvoden och lön

Klicka på bilden för att se PDF.

Milersättning

Klicka på bilden för att se PDF.