ANTIDOPING

Svenska Boxningsförbundet driver en aktiv kamp mot doping genom sitt Antidopingprogram och policy.

Förbundets arbete med antidoping

Förbundet följer RF:s stadgar och implementerar World Anti-Doping Code för att främja en dopingfri idrottsverksamhet. Programmet syftar till att sprida kunskap om dopingreglerna till medlemmar och föreningar, och det omfattar landslagsaktiva, tränare, ledare och media.

Förbundet samarbetar med AIBA och WADA för att stärka det internationella arbetet mot doping inom boxning. Ansvarig för antidopingfrågor är Sportchefen, med stöd från läkaransvarig och förbundskoordinator.

Dopingkontroller och utbildningsinsatser är centrala, och förbundet avråder från kosttillskott utan medicinska skäl. Dispensregler, vistelserapportering och information om astmamediciner behandlas, och medlemsföreningar uppmanas att genomföra RF:s utbildning ”Vaccinera Klubben”.

För att ytterligare öka medvetenheten uppmanas aktiva på alla nivåer att genomföra den webbaserade utbildningen Ren Vinnare.

För mer information läs mer i vårt dokument: Antidopingprogram och handlingsplan SBF uppdaterad efter aterkoppling 20181128_1

Samt information på: https://www.antidoping.se/