Tävling

Boxningen är en av de äldsta sporterna och har funnits med i OS-programmet sedan 1904. Boxningen expanderade snabbt mellan åren 1920 och 1950. Amatörboxning – den olympiska boxningen – har bedrivits i organiserad form och i obruten följd sedan 1919. Inom Svenska Boxningsförbundet förekommer två tävlingsformer i boxning: Diplomboxning och Amatörboxning. Amatörboxning benämns ibland vardagligt som matchboxning eller olympisk boxning.

TILL EVENEMANGSKALENDERN >>

Diplomboxning

Diplomboxning är en tävlingsform i boxning där boxarna tävlar i uppvisande av teknisk förmåga. En diplomboxningsmatch får aldrig, som i de övriga tävlingsformerna, avgöras med hjälp av slagkraft eller genom att en motståndare pressas till passivitet.

I diplomboxning indelas boxarna i ålders- och viktklasser. Matcher boxas om 3 ronder med varierande rondtid från 1 till 2 minuter beroende på boxarnas ålder. Boxarna bedöms av tre poängdomare som vardera ger 1 till 5 poäng per rond för bedömningskriterierna: (1) Slag, kontringar och finter, (2) Gardering och undanglidning samt (3) Balans och fotarbete.

Då en boxare får 3 poäng i genomsnitt av varje domare i varje rond, totalt 27 poäng, har boxaren uppnått gränsen för diplom och anses därmed ha godkända grundläggande tekniska färdigheter i boxning.

Amatörboxning

En amatörboxningsmatch utkämpas i en boxningsring mellan två boxare. Den som vinner gör det antingen genom poäng, knockout, motståndaren ger upp, domaren stoppar matchen, diskvalifikation eller walk-over.

Matchtiden för seniordamer och herrar är 3 ronder á 3 minuter effektiv tid med 1 minuts paus mellan ronderna.
Boxaren som vinner en rond får 10 poäng och förloraren får 7-9 poäng beroende på hur stort denne förlorat ronden. Vid varning drar man av en poäng från den varnade boxarens slutresultat.
Är boxaren är oförmögen att fortsätta kampen, bryts matchen.

Direktutslagning tillämpas och man får högst boxa en match per dag så maxantalet SM-boxare är 8 per viktklass.

Följande viktklasser tillämpas för seniorer:
Herrar: 46-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, 92+ kg
Damer: 45-48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg

Blanketter

Här nedan hittar du blanketter och information gällande tävling.

Diplomdomarprotokoll

Klicka på bilden för att se PDF.

Domarprotokoll

Klicka på bilden för att se PDF.

Matchprotokoll

Klicka på bilden för att se PDF.

Ansökan om tävling utomlands

Klicka på bilden för att se PDF.

Ansökan om Tävlingstillstånd

Klicka på bilden för att se PDF.

Ansökan om Föreningsbyte

Klicka på länken för att se PDF.

Riktlinjer för föreningsbyte

Klicka på länken för att se PDF.

Regelverk för Diplomboxning

Klicka på länken för att se PDF.

Röntgenremiss för MR-hjärna (matchboxare)

Klicka på länken för att se PDF.

Tävlingsrapport för diplomboxning

Klicka på bilden för att se PDF.

Tävlingsrapport för matchboxning

Klicka på bilden för att se PDF.

Tävlingsregler

Klicka på bilden för att se PDF.

AIBAS Tekniska regler

Klicka på bilden för att se PDF.

Tränarlicenser

Klicka på bilden för att se PDF.