Om oss

En klassisk sport inom SOK och RF

Boxning har anor tusentals år tillbaka i tiden och har varit en olympisk gren sedan spelens början. Svenska Boxningsförbundet (SBF) är ett av de äldre förbunden i Sverige och grundades 1919, 52 år efter att den moderna boxningens normer, Queensberryreglerna, antogs.

Förbundet är som specialidrottsförbund (SF) medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt anslutet till International Boxing Association (IBA) och European Boxing Confederation (EUBC). SBF ska följa de nämnda organisationernas stadgar och regler. Förbundet ska också arbeta för en dopingfri idrott samt verka för lika förutsättningar för alla.

Sverige har en lång tradition av framgångsrika boxare, kvinnliga som manliga. Boxare i SBF:s landslag har erövrat många internationella medaljer vid EM, VM och OS. Även SBF som förbund har belönats med utmärkelserna bästa Olympiska förbund (1988) samt Årets idrottsförbund (2009). SBF företräder 10 distriktsförbund/regioner i hela landet vilka organiserar ca 200 amatörboxningsföreningar med ca 27 000 medlemmar.

SBF ansvarar för, och driver föreningarnas gemensamma intressen, behov och önskemål på alla nivåer. SBF bedriver främst landslagsverksamhet inom amatörboxning, ansvarar för utvecklingen av verksamhet och ledarutbildning samt arrangerar den högsta ledarutbildningen. Dessutom främjar och samordnar vi svensk boxning i nationella och internationella sammanhang.

SBF:s övergripande mål är att boxning ska vara en av Sveriges ledande idrotter. Vi ska hålla samman elit och bredd och ha en god ekonomi. Våra landslags boxare ska kvalificeras sig för de stora mästerskapen, och vi ska ge dem förutsättningar att nå dit.

SBF ska vara aktivt inom IBA, EUBC och RF. Våra föreningar ska vara väl fungerande med fler, och för tidens behov rätt utbildade, ledare. Många av våra klubbar tar stort socialt ansvar, det är vi stolta över och vill uppmuntra.

Kansliet

Till Kansliet >>

styrelsen

Förbundsstyrelsen >>

Strategi

Strategi/värdegrund >>

Protokoll

Styrelseprotokoll >>