Föreningar

Svenska Boxningsförbundet finns till för våra föreningar, men även Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna, IdrottOnline, och Antidoping Sverige är behjälpliga inom en rad viktiga områden för att föreningslivet i Sverige ska fungera så bra som möjligt.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation. Vår uppgift är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor.

Till RF:s hemsida här >>

SISU Idrottsutbildarna

SISU är idrottsrörelsens eget studieförbund. De har stor kunskap och samlad erfarenhet inom området organisations- och föreningsutveckling. Liksom hur folkbildning kan vara en resurs och möjlighet för er som medlemsorganisation och era föreningar.

Till SISU:s hemsida här >>

IdrottOnline

IdrottOnline är ett digitalt verksamhetssystem som utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, idrottsförening, specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten. Fr.o.m, 1 januari 2022 har IdrottOnline inte längre någon publik hemsida utan fungerar endast som ett verksamhetssystem för föreningar och förbund.

Till IdrottOnline här >>

Antidoping Sverige

Antidoping Sverige är sedan 2021 Sveriges nationella antidopingorganisation som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

Antidoping Sverige:s uppgift är att försvara alla idrottsutövares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar.

Till Antidoping Sverige:s hemsida här >>

– Antidoping:s sida om att vaccinera klubben mot doping

Utbildningsverktyget Ren Vinnare hittar ni här

Se här också ett videoklipp ommhur det fungerar att vccinera klubben mot doping:

 

Var tredje svensk är medlem i en idrottsförening. Idrotten är vår överlägset största och mest levande folkrörelse, med cirka 19 000 föreningar i 71 specialidrottsförbund (SF). På  Riksidrottsförbundet (https://www.rf.se/) hittar du bland annat information om att bilda idrottsförening, ansöka om namnbyte, och hur du avslutar en förening.

Här hittar du också ett dokument som SBF sammanställt om hur du bildar en boxningsförening och vad som är värt att tänka på innan ni ansöker om medlemskap i förbundet – Att bilda förening

All information om hur du går tillväga finns att läsa på RF:s sida här >>

 

Försäkringar för föreningar

Genom medlemskap i Svenska Boxningsförbundet, och därmed i Riksidrottsförbundet, så omfattas föreningen av Föreningsförsäkring Bas (se nedan för information om vad den innehåller).

Det kan dock vara värt att notera att föreningar kan vara i behov av att titta på försäkringsskydd för aktiva vid idrottsutövning, exempelvis träning och tävling.Detta kan fås via exempelvis Folksam.

Information om tilläggsförsäkring från Folksam hittar ni här

Se nedan information från RF gällande innehåll i försäkringen Föreningsförsäkring Bas.

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Samarbetspartners/forsakringar/

RF FöreningsförsäkringBas

(Informationen hämtad från www.rf.se)

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbundautomatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer påstyrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

innehållsförsäkring och ansvar

Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda.

 • Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ basbelopp/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare. De aktiva blir ofta försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar.

Om så inte är fallet bör föreningsstyrelsen tillsammans med sina idrottsutövare ta redapå om tillräckligt försäkringsskydd finns eller behöver kompletteras.

Mer om försäkringen på Folksams webbplats

Utökade föreningsförsäkringar

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellanplus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.

Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar:

 • Byggnad/er
 • Idrottsutrustning
 • Teknisk utrustning
 • Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som:

 • Brand
 • Inbrott
 • Vattenskada

Nu med lägre självrisk – 5 000 kr, i paketen RF Föreningsförsäkring Mellan och Mellanplus.

Nytt 1 maj 2019

Tag kontakt för att få en prisuppgift eller offert på 08-772 86 35 eller foretag@folksam.se

Nu med 20 procents lägre pris på byggnad vid fullvärdesförsäkring. För de föreningar som har sin egendom i RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor erbjuds också följande tilläggsförsäkringar:

 • Styrelseansvarsförsäkring från 500 000 kr och uppåt
 • Idrottsreseförsäkring (året om för alla föreningens lag)
 • Tjänstereseförsäkring
 • Automater av olika slag
 • Rättsskyddsförsäkring, från fem prisbasbelopp och uppåt

Mer om försäkringen på Folksams webbplats här

Ni är också välkomna att kontakta kansliet vid frågor om försäkringar. Vi nås på 08-699 60 03 eller 070-269 17 25.

 

Du som är anställd/förtroendevald i ett specialidrottsförbund (SF), eller som är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), kan söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige. Det går även att söka stöd för ett utvalt pilotprojekt i arbetet med internationella idrottsevenemang.

Information om LOK-stöd för föreningar och hur du söker ekonomiskt stöd finns på:

RF:s sida här >>