Föreningar

Svenska Boxningsförbundet finns till för våra föreningar, men även Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna, IdrottOnline, och Antidoping Sverige är behjälpliga inom en rad viktiga områden för att föreningslivet i Sverige ska fungera så bra som möjligt.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation. Vår uppgift är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor.

Till RF:s hemsida här >>

SISU Idrottsutbildarna

SISU är idrottsrörelsens eget studieförbund. De har stor kunskap och samlad erfarenhet inom området organisations- och föreningsutveckling. Liksom hur folkbildning kan vara en resurs och möjlighet för er som medlemsorganisation och era föreningar.

Till SISU:s hemsida här >>

IdrottOnline

IdrottOnline är ett digitalt verksamhetssystem som utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, idrottsförening, specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten. Fr.o.m, 1 januari 2022 har IdrottOnline inte längre någon publik hemsida utan fungerar endast som ett verksamhetssystem för föreningar och förbund.

Till IdrottOnline här >>

Antidoping Sverige

Antidoping Sverige är sedan 2021 Sveriges nationella antidopingorganisation som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

Antidoping Sverige:s uppgift är att försvara alla idrottsutövares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar.

Till Antidoping Sverige:s hemsida här >>

– Antidoping:s sida om att vaccinera klubben mot doping

Se här också ett videoklipp ommhur det fungerar att vccinera klubben mot doping:

 

Var tredje svensk är medlem i en idrottsförening. Idrotten är vår överlägset största och mest levande folkrörelse, med cirka 19 000 föreningar i 71 specialidrottsförbund (SF). På  Riksidrottsförbundet (https://www.rf.se/) hittar du bland annat information om att bilda idrottsförening, ansöka om namnbyte, och hur du avslutar en förening.

All information om hur du går tillväga finns att läsa på RF:s sida här >>

 

Du som är anställd/förtroendevald i ett specialidrottsförbund (SF), eller som är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), kan söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige. Det går även att söka stöd för ett utvalt pilotprojekt i arbetet med internationella idrottsevenemang.

Information om hur du söker ekonomiskt stöd finns på:

RF:s sida här >>