PARABOXNING

Vi har nu under några år på förbundsnivå tagit ett lite annat grepp på arbetet med boxningen som en träningsform och idrott för personer med funktionsnedsättning.

Boxning för personer med funktionsnedsättning

Många föreningar har arbetat med målgruppen länge och har fått möjlighet att kunna utveckla sin verksamhet och föreningar som har varit intresserade av att utvidga sin verksamhet till att arbeta med målgruppen har kunnat göra det på grund av ett ökat ekonomiskt stöd. Vi ser detta som en viktig del i vårt arbete för boxning för alla och är något som vi kommer att arbeta med framöver, på olika nivåer oavsett ekonomiskt stöd eller inte.

Vi har också till samtliga medlemsföreningar skickat ut en broschyr som beskriver likheter och skillnader i träning för personer med funktionsnedsättning för inspiration för arbete och för att höja medvetenheten om hur man kan arbeta.

Länk till manualen för att titta i den hittar ni här

För tips på hur ni kan utföra övningar och andra råd så hittar ni här länken till IFK Umeås Youtubekanal där de visar många av övningarna som finns i manualen

Vi hänvisar också till både Svenska Parasportsförbundets utbildningar och RF/SISU-distrikten för utbildning och inspiration. Mer information om utbildningar inom parasporten hittar ni bland annat på Svenska Parasportförbundets hemsida

Svenska Parasportförbundet har en portal som heter ParaMe där man kan hitta aktiviteter, träning och tävling och föreningar som erbjuder de aktiviteterna. Som förening kan man anmäla på portalen att man har verksamhet och som aktiv kan du söka upp de aktiviteter som du skulle vilja prova på och de föreningar som erbjuder dem i ditt närområde.

Länk till ParaMe hittar ni här

Det finns också stöd, hjälp och råd att få från Parasportförbundets distriktsförbund i frågor som gäller parasport. Ni hittar kontaktuppgifter till respektive distriktsförbund inom Parasportförbundet här – Kontaktuppgifter