Förbundets Styrelse

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ (när vi inte samlats till årsmöte). Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter valda av förbundsmötet. Rutiner och åligganden kopplade till förbundsstyrelsen beskrivs i SBF:s stadgar 6 Kap. SBF:s ansvariga har tillsatts av förbundsstyrelsen, dessa bistår förbundsstyrelsen i att uppfylla verksamhetsplanen för aktuellt verksamhetsår.

Svenska Boxningsförbundets styrelse:

Per-Axel Sjöholm, ordförande
peraxel.sjoholm@swebox.se

Karin Mattsson, vice ordförande
karin.mattsson@me.com

Nader Kiswani, ledamot
nader@kiswani.se

Klara Svensson, ledamot
klarasvensson@live.se

Cherida Town, ledamot
jewelg18@gmail.com

Pelle Löfving, ledamot
pelle@boxevent.se

Jimmy Björketidt, ledamot
jb@gripenboxning.se

Tomas Magui, suppleant
tomas@centralakorskolan.se

Milica Avramovic, suppleant
athletichelp@hotmail.com

Revisorer:

Aukt. revisor Peter Ek, Grant Thornton Sweden AB
peter.ek@se.gt.com

Thomas Häggkvist, revisorsuppleant
thomas.carlsson@ige.se

Mikael Broman, lekmannarevisor
mikael.broman@mbsaljteknik.nu

Valberedning:

Jean Altún, ordförande
jeanaltun@hotmail.com

Anna Alexiusson, ledamot
anna.alexiusson@hotmail.com

Jan Ottosson, ledamot
jkj.ottosson@gmail.com