Uttalande gällande nystartat boxningsförbund

Uttalande gällande nystartat boxningsförbund

Svenska Boxningsförbundet har nåtts av informationen angående ett nytt förbund som kallar sig ”New Sweden Boxing Federation”. Vi tycker att det är olyckligt att vi nu har två boxningsförbund i Sverige, detta skapar bara förvirring och splittring i en i övrigt väl...
Rapport – Scouting-/ landslagsläger 10 till 12 maj, Kumla

Rapport – Scouting-/ landslagsläger 10 till 12 maj, Kumla

Efter att starkt svenskt mästerskap för våra ungdomar och juniorer var det dags för ett scoutingläger i Kumla, numera klassik boxningsmark för de ovan nämnda kategorierna. Temat för lägret var att följa upp sina attacker och kontringar för att tydligt kunna avgöra...
Uttalande gällande nystartat boxningsförbund

Projektstöd IF 2024 och Återstartsstöd nummer 4 öppnat

Från och med idag, den 8 maj 2024, så är det möjligt för föreningar att söka såväl Projektstöd IF 2024 som Återstartsstöd 4. Återstartsstöd 4 har en lite bredare inriktning och riktar sig fortfarande till att bygga upp verksamheten igen efter pandemin. Mer information...
Uttalande gällande nystartat boxningsförbund

Styrelsens sammansättning efter årsmötet den 5 maj 2024

Svenska Boxningsförbundets årsmöte hölls den 5 maj 2024 i Stockholm. Under mötet valdes det in nya ledamöter och suppleanter i styrelsen samt en ny valberedning. Uppdatering efter det konstituerande mötet den 14 maj 2024 Susanne Kärrlander, ordförande Benny Wadell,...