Vi har fått vår ansökan om tillstånd för Sveriges boxningsklubbar att arrangera boxningstävlingar med fyra villkor. Denna artikel redovisar dessa.

(1) Kampsportsmatcher inom Svenska Boxningsförbundet ska anordnas i enlighet med de tävlingsregler, säkerhetsbestämmelser och övriga dokument som bifogas i detta tillstånd (bilagor 1-8). Följande undantag skall gälla.

(a) Bestämmelserna om viloperiod om minst tolv timmar mellan två matcher får endast tillämpas vid turneringar. För övriga tävlingsmatcher ska en viloperiod om 7 dagar gälla.

(2) Undantag från klassindelningsenstabellen i bilaga 5 får ej ske.

(3) Tävlingsläkaren ska ha möjlighet att avbryta en match då någon av deltagarna bedöms vara ur stånd att fortsätta. Detta ska ske genom att läkaren informerar ringdomaren som direkt ska stoppa matchen.

(4) Svenska Boxningsförbundet ska senast den 1 februari med början 2018 till Länstyrelsen i Örebro län ge en skriftlig redogörelse för hur förbundets egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast föregående verksamhetsåret.

Bilagor

Bilaga 1: Ansökan

Bilaga 2: Tävlingsregler

Bilaga 3: Tekniska regler

Bilaga 4: Medicinsk handbok

Bilaga 5: Klassindelningstabell (se Allmänna Bestämmelser sidan 8)

Bilaga 6: Allmänna bestämmelser

Bilaga 7: Plan för egenkontroll

Bilaga 8: Stadgar