Under styrelsemöte under våren så beslutade SBF:s styrelse om höjda avgifter för: startböcker (både diplom och match), licensavgifter (matchboxare), tränarlicenser samt anmälningsavgifter vid av SBF anordnade mästerskap.

Kostnaderna för detta har stått still under många år men att kostnaderna har ökat för trycksaker, frakt, porto och personal för att ombesörja det, därför anser styrelsen att en höjning av vissa avgifter är berättigad.

De höjda anmälningsavgifterna till SBF:s mästerskap gäller inte till Ungdom/Junior-SM 2024.

Avgifterna är förändrade enligt nedan:

Diplombok                                                                            100 kr

Matchbok (Beställning av nya matchböcker)                        200 kr

Licensiering av boxare                                                          300 kr

Tränarlicens                                                                           250 kr

Deltagaravgift diplom SM                                                      300 kr

Deltagaravgift ung-junior och senior SM                               500 kr

 

Rutiner för beställning av nya matchböcker och diplomböcker:
Om föreningen behöver beställa nya matchböcker så mailar man beställningen till patrik@swebox.se och anger antal böcker som ska beställas samt adress som böckerna och inbetalningskortet skall skickas till. Med beställningen skickar vi alltså ett inbetalningskort med avgiften för de beställda matchböckerna. Sedan skall också licensavgift betalas men det görs enligt tidigare rutin med hjälp av Åke Johansson. Licensavgift erläggs som vanligt vid licensiering av boxare som redan har matchbok.

Mvh Svenska Boxningsförbundets styrelse