Svenska Boxningsförbundet bjuder in samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 5 maj 2024 i Stockholm.

 

Plats för årsmöte:
Förmöte och årsmöte kommer att hållas på Scandic Hotel Alvik, Stockholm. Boende står respektive mötesdeltagare själv men vid bokning så ange koden: D359097722

Hotellet ligger nära Stockholm City med goda kommunikationer både från flygplats (Bromma) och tågstation. Adress till hotellet: Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma

För bokning kontakta hotellet direkt på: 08-517 661 00 eller alvik@scandichotels.com

 


Svenska Boxningsförbundets årsmöte

  • Hålls den 5 maj med start klockan 10.00
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00.
  • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2023 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2023 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 2 kap, 3§, punkt 3 SBF:s stadgar.

Förbundsmötet består av ombud för röstberättigade föreningar.

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av Förbundets styrelse. Föreningarna inom ett SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Ombud ska medföra fullmakt från förening, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud får utöva rösträtt för högst fem (5) föreningar. Fullmakt får inte överlåtas.

 

Förmöte
• Förmötet med styrelserepresentation kommer att genomföras lördag den 4 maj med start klockan 17.00.

 

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall skickas till styrelsen senast den 4 mars 2024 via något av följande:

e-post: info@swebox.se

eller brevledes:

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

 

 

Nomineringar till val:

Förslag till nomineringar gällande val till posterna som ledamot eller suppleant i styrelse eller annat organ som väljs av årsmöte ska skickas till valberedningen senast 1 mars 2024. Dessa skickas till valberedningens ordförande Kermith Fredriksson på gkmfredriksson58@hotmail.com . Ange kandidatens telefonnummer och e-postadress så att valberedningen kan komma i kontakt med den nominerade.

Valberedningen har inför årsmötet informerat kring de val som ska göras – den informationen hittar ni via följande länk

Kungörelsen av förbundsmötet via klickbar länk hittar ni här

Väl mött boxningsvänner!

 

/Styrelsen i Svenska Boxningsförbundet