Vi i Svenska Boxningsförbundet valberedning har nu tillfrågat sittande ledamöter vars mandatperiod i styrelsen löper ut med årsmötet i maj 2024, huruvida de är villiga till återval eller ej. Inför årsmötet i maj 2024 låter valberedningen meddela följande läge inför de olika valen,

Styrelsen

Val av ledamot på 2 år: sittande ledamot Jimmy Björketidt är tillfrågad och ställer ej upp för omval

Val av ledamot på 2 år: sittande ledamot Cherida Town är tillfrågad och ställer upp för omval

Val av ledamot på 2 år: sittande ledamot Carola Frithiofsson är tillfrågad och ställer upp för omval

Val av suppleant på 1 år: sittande suppleant Pelle Löfving är tillfrågad och ställer ej upp för omval

Val av suppleant på 1 år: sittande suppleant Linda Broman är tillfrågad och ställer upp för omval

Revisorer

Val av revisor på 1 år: sittande auktoriserad revisor Peter Ek är tillfrågad och ställer upp för omval

Val av revisorssuppleant på 1 år: sittande auktoriserad revisorssuppleant Thomas Häggqvist är tillfrågad och ställer upp för omval

Val av lekmannarevisor på 1 år: sittande lekmannarevisor Robert Nordman är tillfrågad och ställer upp för omval

 

Vi i valberedningen öppnar nu upp för föreningarna att nominera sina kandidater för styrelsen 2024. Följande ledamöter önskas,

  • En manlig ledamotskandidat för en period på 2 år
  • En kvinnlig ledamotskandidat för en period på 2 år
  • En kvinnlig ledamotskandidat för en period på 2 år
  • En manlig suppleantkandidat för en period på 1 år
  • En kvinnlig suppleantkandidat för en period på 1 år

Nomineringar för styrelseledamöter görs till valberedningens ordförande Kermith Fredriksson senast den 1 mars 2024, skicka era kandidater till gkmfredriksson58@hotmail.com (ange namn och telefonnummer till kandidaten så vi kan kontakta dem för en intervju).

Vi vill också tipsa om att fundera ut lämpliga kandidater för den kommande valberedningen som nomineras på årsmötet.

Här hittar ni valberedningens information via klickbar länk

Med vänlig hälsning,

Svenska Boxningsförbundets valberedning