01 DEC 2022 13:08
Återrapport ska vara oss till handa senast 31 januari 2023!

Vi vill påminna alla föreningar som sökt återstartsstödet under 2022, antingen omgång 1 eller omgång 2 (eller bådadera), att återrapportera detta senast den 31 januari 2023. Återrapporten ska ske antingen via IdrottOnline, eller via blankett, beroende på hur ni ansökt om stödet.

Totalt har 14 föreningar sökt återstartsstöd 1 via blankett och resterande 136 föreningar via IdrottOnline. För omgång 2 är motsvarande siffra 25 föreningar i IdrottOnline och 98 via blankett.

Blankett för Återstartsstöd omgång 1 finns här 

Blankett för Återstartsstöd omgång 2 finns här

För Återrapport via IdrottOnline, vänligen följ följande beskrivning i videon nedan

Vänliga hälsningar,

Svenska Boxningsförbundets återstartssamordnare