Drygt 3 300 intervjuer visar att mer än hälften av svenska folket vill besöka arenorna under ett Paralympics och OS i Sverige. Intervjuerna utfördes av Kantar Public 4–12 april på uppdrag av Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Riksidrottsförbundet (RF).

– Att så många vill se även Paralympics på arenorna är ett starkt kvitto på det vi upplever, intresset för parasport har ökat lavinartat i Sverige de senaste åren. Idag har vi unga stjärnor, inte minst inom vinteridrott, som kan vara med och konkurrera fortfarande 2030. Men ett spel till Sverige handlar inte bara om medaljer. Det innebär också en långsiktig satsning på barn- och ungdomsidrott, folkhälsa, rörelse och elitidrott, på både vinter- och sommarsidan. En scen att visa upp Sverige som ledande inom demokrati, jämställdhet, tillgänglighet och inkludering, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande på SPK.

En av fyra svenskar uppger att de brukar titta när Paralympics sänds på tv. Och drygt tre av fyra tittar på OS.

– Idrottsintresset är stort i Sverige! Det är viktigt både för oss och svenska folket att spelen kan genomföras på ett demokratiskt och hållbart sätt. Men om förutsättningarna är rätt så har vi inte bara folkets stöd att gå vidare med en ansökan, de vill dessutom vara på plats och ta del av arrangemangen, säger Björn Eriksson, ordförande på RF. Tidigare har det kommunicerats att förstudien har kommit fram till att Paralympics och OS ska arrangeras med befintliga arenor. Nya arenor ska inte byggas. Det är en förutsättning för folkets stöd och skapar förutsättningar för att genomföra spel på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Som tidigare presenterats är sju av tio svenskar positiva till att Sverige söker OS och Paralympics om förstudien visar att Sverige kan genomföra hållbara, demokratiska och kostnadseffektiva spel.

– I över 100 år har den svenska idrottsrörelsen samverkat med politiken, näringslivet och övriga civilsamhället i en unik modell. Sverige är dessutom en van, framgångsrik arrangör av stora evenemang. Att intresset är så stort för att faktiskt följa våra idrottare i OS och Paralympics på hemmaplan skapar förutsättningarna för att stärka den svenska modellen och fortsätta det arbete som förstudien påbörjat, med täta dialoger med alla dessa parter och intressenter. Tillsammans kan vi få världens största vintersportfest till Sverige 2030, säger Hans von Uthmann, ordförande på SOK.

För mer information kontakta

Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet 070-626 46 06