”Vi anser oss ha rätt till det stöd som utlovades”

Syftet med stödet för korttidsarbete har varit att rädda arbetstillfällen under coronapandemin. Elitidrottens gemensamma bild är att fler aktörer än näringslivet skulle få del av stöd under pandemin, även idrotten. Avsikten med stödet var att rädda arbetstillfällen i...

Årets idrottsförening – rösta på din favorit

Årets EldsjälÅrets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar.Kategorin Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Temat för kategorin byts varje år, baserat på viktiga...

Här är stödet som ska locka fler äldre till idrottsrörelsen

Mellan den 15 mars och den 30 april går det att söka ett nytt stöd som ska hjälpa föreningarna att nå fler äldre.– Det här är ett engångsstöd på 3000 kronor, men om föreningen ansöker kan det vara starten för en långsiktig satsning på äldre, säger Aila Mengüc och...

Nya LOK-stödsregler – stödet ska nå fler

Den 1 januari 2022 genomfördes ett första steg i utvecklingsarbetet, då en begränsning infördes gällande antalet deltagartillfällen en enskild individ kan erhålla bidrag för i en och samma idrott per vecka. Från den 1 juli 2023 tas näste steg då LOK-stöd för kortare...

Här kan föreningsidrotten växa

– I områden med starka socioekonomiska förutsättningar finns ofta möjligheten till ett rikt föreningsliv med både idrottsföreningar och idrottsaktiviteter, och även möjligheten att ta del av samhällsservice så som skola och sjukvård. I områden med socioekonomiska...