”Det här är så roligt och så mycket glädje”

Dalhem är ett av de 61 områden i Sverige som idrottsrörelsen fått särskilt stöd från regeringen för att verka i. Satsningen kallas Idrottsklivet och är en del i idrottsrörelsens arbete med att nå de barn och ungdomar som står längst från idrotten– Vi inom...

En seger för hela idrottsrörelsen

Det var under 2021 som Kammarkollegiet gjorde bedömningen att IK Sävehofs handbollsturnering, Partille Cup, skulle anses som en garantipliktig reseverksamhet. Kammarkollegiet ansåg att deltagande i en turnering utgör en turisttjänst. I och med att turneringen också...

Idrotten saknas i regeringens budget

Statistik från Riksidrottsförbundet visar att var fjärde idrottsförening är i stort behov av fler tider att idrotta på och nästan lika många föreningar tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på tid och plats.− Det är egentligen en enkel ekvation, utan...

Bosön värd för unik elittränarutbildning

Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är en av grundarna till den internationella elittränarutbildning Essence tillsammans med tre andra elitidrottscenter i Europa: Kourtane i Finland, INSEP i Frankrike och Magglingen i Schweiz.Utbildningen skräddarsys till...