Även detta beslut gäller tills vidare och till annat anges från förbundshåll. Detta på grund av Coronavirusets spridning

Vi ser dock positivt på att föreningar och distrikt ansöker om att anordna tränarutbildningar Steg I och Steg II att arrangeras senare under året för att underlätta vår planering när restriktionerna släpper. Efterfrågan ute i landet finns och behovet ska vi kunna täcka i samtliga distrikt.

Även Steg III skjuts på framtiden och vi återkommer med nya datum när vi vet mer.

För att arrangera en utbildning eller frågor om utbildningar ställs till förbundskoordinator Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se eller 08-699 60 03.

Patrick Wheeler, Verksamhetschef