Här följer mer uppdaterad information inför lägret i Borås den 14-15 december. Anmälan är öppen till och med den 9 december.

Lägret anordnas på initiativ av arbetsgruppen för damboxning och SBF:s styrelse.

Inbjudan till ett första läger med både boxning och föreningsträff

Svenska Boxningförbundet anordnar som ett led i sin satsning på ökat antal kvinnliga boxare ett kombinerat boxningsläger och föreningsträff i Borås helgen den 14-15 december 2019. Lägret är tänkt för kvinnliga boxare i alla åldrar.

Ett två-dagars läger fyllt med träning, föreläsningar, workshops och diskussioner kring boxningen i Sverige.

Vi bjuder nu in samtliga föreningar att skicka deltagare, både boxare och föreningsledare, till lägret i Borås.
Boxarna kommer att ha ett läger med flera träningspass under ledning instruktörer från SBF men också prata boxning och lyssna på föreläsningar.

Deltagarna på föreningsträffen kommer att arbeta mycket med workshops kring föreningsfrågor, ledarskap och andra ämnen.

SBF står för kost och logi under två dagar för deltagarna från föreningarna. Vi står också för lokalkostnader och föreläsare under lägret.
Ansvariga tränare är Lina Skoghagen, ansvarig för ungdom- och juniorlandslagen Damer och Lennart Bernström, sportchef och ansvarig för dam- och herrseniorlandslagen.

Föreläsningarna arrangeras tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.

Anmälan sker via denna länk – http://www.swebox.se/Utbildning/anmalan/

Skicka även ett bekräftelsemail att ni kommer som deltagare på lägret och föreningsträffen till patrik@swebox.se

Boende: Comfort Hotel Jazz, Borås
Boende bokas via Hotel Jazz, ange ”SBF-träningsläger” vid bokning

Max 2 deltagare per förening till föreningsträffen, antal boxare från föreningen är obegränsat.

Anmälan senast 9/12 2019

Start för lägret och föreningsträffen är lördag morgon och vi avslutar lägret på söndag eftermiddag.

Plats för lägret är Boråshallen (B-hallen).

Programmet ser ut enligt följande:

Lördag 14/12

09.00 – 10.30 Pass 1 Boxning

11.00 – 12.00 Föreläsning (Lina Skoghagen)

12.00 – 13.30 Lunch

14.00 – 15.30 Pass 2 Boxning

17.00 – 18.00 Pass 3 Boxning

19.00 Middag

20.15 – 21.15 Inspirationsföreläsning

Söndag 15/12

08.00 – 0930 Pass 4 Boxning

10.30 – 11.30 Föreläsning (Lennart Bernström)

11.30 – 13.00 Lunch

13.30 – 14.45 Pass 5 Boxning

14.45 – 15.00 Avslutning av lägret

Varmt välkomna med era anmälningar!