I helgen genomfördes en helt digital Unga Ledar-utbildning inom SBF. 18 deltagande unga ledare i åldrarna 14-25 år, från hela landet, deltog i ett föreläsningsprogram som spände mellan motivation och inkludering – hela tiden med fokus på ledarskap.

Under helgen så höll våra duktiga föreläsare i ämnen som föreningslära, motivation och ledarskap, inkludering och delaktighet, Trygg idrott och barnperspektiv på idrott. Varje dag avslutades med en inspirationsföreläsning av boxningsprofiler, Anna Laurell Nash och Anthony Yigit, som berättade om sina karriärer och nycklar som fungerat för dem både som boxare, ledare och i arbetslivet.

Det var en engagerad grupp ungdomar med goda diskussioner och erfarenhetsutbyten som följd. Det är väldigt roligt att höra den här typen av engagemang och driv från de ledare och tränare som idag och framöver kommer vara en del av svensk boxnings framtida utveckling!

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare på utbildningen för ert engagemang och synpunkter samt ett stort tack till alla föreläsare som hjälpte till att utbilda våra unga ledare denna helg!

Tack till Michael Brobeck (Bosön IFHS), Mikael Wallsbeck (Bosön IFHS), Anna Laurell Nash, Niklas Boström (RF och Sv. Skateboardförbundet), Jakob Boudin (RF/SISU Norrbotten) samt Anthony Yigit för tänkvärda och inspirerande föreläsningar.

Vi håller på att planera för en uppföljning av denna utbildning och att se om vi kan göra utbildningen till ett stående inslag i vårt utbildningsprogram.

Trevlig sommar!

Mvh SBF kansli