Idag publiceras Riksidrottsstyrelsens förslag till beslut i ärenden inför Riksidrottsmötet. Några av ärendena gäller frågor kring trygg idrott, ökat ekonomiskt stöd, hållbarhet och medlemsansökningar.