Påminnelse om anmälan till utbildningar samt en utbildning i Stockholm hittar ni här.

Svenska Boxningsförbundet bjuder in till en Steg III-utbildning för tränare den 18-20 november på Bosön i Stockholm. Ni kan läsa mer om utbildningen och anmäla er via denna länk – Anmälan Tränarutbildning Steg III 18-20 november 2022

Vi bjuder också in till en domarutbildning, för både nya domare och domare som behöver förnya sin licens, den 12 november i Uppsala. Mer information om utbildningen och anmälan hittar ni via denna länk – Anmälan Domarutbildning 12 november 2022

Dessutom så erbjuds nu en Steg I-utbildning för tränare i Stockholm helgen den 3-4 december 2022.
Mer information om utbildningen i Stockholm kan ni läsa via följande länk – där hittar ni också anmälan. Anmälan Tränarutbildning Steg I 3-4 december 2022