Riksidrottsförbundet gick i onsdags ut med nedanstående artikel med råd och tips till idrottsföreningar för att minska elanvändningen.

Tips till idrottsföreningar för att minska elanvändning

Riksidrottsförbundet släppte i onsdags råd och tips till förbund och föreningar hur de kan minska elanvändning, minska kostnader och bidra till lägre elpriser i samhället.

  • Idrottsrörelsen behöver bidra till lägre elkostnader och göra det vi kan för att minska användandet av el. Även om våra medlemsförbund och idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el så kan alla göra något, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Sänk temperaturen, stäng av energidränerande utrymmen som exempelvis bastu, släck lampor i utrymmen som inte används och duscha kortare tid. Det är några av de tips som sammanställts.

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation och oron är stor inför vintern. Störst är oron bland de föreningar som driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras över genom högre hyror.

  • Tipsen ger konkret stöd till förbund och föreningar men det är också viktigt att ha en nära dialog lokalt då idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har så olika förutsättningar. Ett tips är att kontakta energi- och klimatrådgivare i kommunerna för att hitta lösningar tillsammans, säger Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet.
  • Idrottsrörelsen behöver samtidigt besked från regering och kommuner som säkerställer att dyra elpriser inte slår ut idrottsaktiviteterna. Är det något vi måste ha lärt oss efter pandemin är det hur mycket idrotten betyder oavsett ålder och ambitionsnivå både för vikten av att röra på sig men även som en mötesplats där man är en del av en gemenskap, säger Björn Eriksson.

Flera av tipsen har hämtats från och i samråd med Energimyndighetens informationssida. Myndighetens informationssida hittar du här (länk)

Riksidrottsförbundets information och tips om energieffektivisering (länk)

Checklista med tips hittar du här (länk till pdf)

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Jonnie Nordensky
Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet
08-699 62 14