Utöver kravanalysen och programförklaringen har sportchef Lars Myrberg sett över den svenska modellen och gjort en uppdatering av vissa delar. Även detta dokument är levande och kommer att fortsätta uppdateras.

Den svenska modellen är en övergripande beskrivning av hur svensk boxning är ordnad. Den innehåller både tävlingsboxning och boxning för motion i alla åldrar. Svenska modellen ska ses som ett vägledande dokument och som en inbjudan till vår sport för personer som vill börja boxas.

Fokus för Svenska modellen är långsiktighet inom utvecklingen av våra boxare oavsett ålder, nivå och ambition, med möjlighet att idrotta hela livet. Boxningssporten i Sverige ska vara en aktivitet för alla, oavsett ålder, målsättning, motivation, ambition eller förutsättningar.

Den innehåller också en beskrivning av organisation kring den sportsliga verksamheten samt utvecklingstrappor för tränare, domare och läkare för att också belysa ett par av de övriga roller som finns inom verksamheten, utöver rollen som aktiv inom idrotten.

Ni hittar hela Svenska Modellen via denna länk

Boxningshälsningar

Lars Myrberg