Under onsdagen 12 maj hölls det konstituerande mötet för styrelsen i Svenska Boxningsförbundet

Under mötet beslutades att styrelsen ska ha följande sammansättning och rollfördelning:

Per-Axel Sjöholm, ordförande
Susanne Kärrlander, vice ordförande
Nader Kiswani, skattmästare
Karin Mattsson, ledamot
Jimmy Björketidt, ledamot
Pelle Löfving, ledamot
Cherida Town, ledamot
Milica Avramovic, suppleant
Linus Gustafsson, suppleant

Nästkommande styrelsemöte kommer att hållas den 26 maj och helgen den 19-20 juni kommer styrelsen och kansliet att ha en arbetshelg tillsammans.

Mvh SBF styrelse