I helgen avhölls Svenska Boxningsförbundets årsmöte. Mötet hölls på Scandic Star Hotell i Sollentuna.

Årsmöteshelgen inleddes med det sedvanliga förmötet under lördagen. Ett möte där det ställdes frågor kring verksamheten och en god dialog hölls.

Under söndagen hölls själva årsmötet. Totalt deltog 55 föreningar via 20 ombud under årsmötet.

Som brukligt genomgicks året som varit, året som komma skall och de sedvanliga valen till förtroendeuppdragen.

Styrelsens sammansättning efter mötet ser ut enligt följande

Per-Axel Sjöholm, ordförande
Karin Mattsson, vice ordförande
Pelle Löfving, ledamot
Nader Kiswani, ledamot
Cherida Town, ledamot
Jimmy Björketidt, ledamot
Klara Svensson, ledamot
Milica Avramovic, suppleant
Tomas Magui, suppleant

Årsmötet avslutades med att avgående styrelsesuppleant Linus Gustafsson samt avgående styrelseledamot Susanne Kärrlander avtackades för sitt arbete i styrelsen.

På bilden ovan ser ni delar av styrelsen samt kansliet.

Mvh Svenska