SBF:s domaransvarige Leif Frimansson fick själv ta rodret för utbildningen i Stockholm den 7 oktober 2017. Förbundskoordinator Ida Kvist tvekade inte att gå in en lördag som arrangör och assisterande utbildare.

Anmälda deltagare var något lågt inför kursen men efter lite engagemang från Stockholms
domaransvarige Tom Svenonius och Ida Kvist blev kursen välbesökt. Enligt rapport, uppskattades Leif Frimanssons utbildning och Ida Kvists arrangemang mycket. Leif Frimanson berömde deltagarna för bra diskussioner under utbildningen.