SBF arrangerade i samarbete med Övre Norrlands Boxningsförbund en Tränarutbildning Steg II 23-24 augusti i Umeå.

Samtliga sju tränare godkändes på teoriprovet och den praktiska evaluationen.
Ett stort tack riktas till engagerade kursdeltagare och Nina Tornlund, Övre Norrlands BF som ordnat med mycket bra förutsättningar för ett genomförande av utbildningen.

Godkända Steg II-utbildade tränare i Umeå den 23-24 augusti:
Camilla Molin, Guldstadens BK
Sara Björk, Guldstadens BK
Jawad Kadhem, IFK Umeå
Erik Nyström, IFK Umeå
Viktor Häggström, IFK Umeå
Reza Mirzaei, IFK Umeå
Ola Hedblom, Umeå BK

Kursledare: Santiago Nieva, SBF