Vid SOK:s 100:e årsmöte igår omvaldes Stefan Lindeberg enhälligt som ordförande för Sveriges olympiska kommitté för ytterligare en fyraårsperiod.

Det var ett årsmöte som gick styrelsens väg. I två av motionerna ville motionärerna få till stadgeändring men den två tredjedels majoritet som krävs uppnåddes inte. Katarina Henriksson från konståkningen invaldes som ny ledamot i SOK:s styrelse efter avgående Tomas Gustafson. Styrelseledamöterna Mervi Karttunen, Bengt Jönsson och Per Palmström omvaldes.

Förre styrelseledamoten Björn Rosengen valdes till hedersledamot och fick mottaga SOK:s guldplakett av ordförande Stefan Lindeberg. Björn var styrelsemedlem mellan 1984-2011. Svenska Boxningsförbundet gratulerar Björn Rosengren till denna fina och välförtjänta utmärkelse.