I artikeln nedan har Sportkommittén sammanställt det som skall gälla för landslagen från och med nu. Dessutom finns information kring rankingsystem, uttagningar till landslag och annat i denna artikel.

I denna artikel kommer ni att kunna hitta dokument kring landslagsverksamheten samt head coach arbete. Dett är till för att förtydliga förhållningssätt, regler och policys inom svensk boxning för att underlätta för boxare och föreningar vid landslagsuppdrag, samlingar eller tävlande.

Frågor om dessa dokument eller dess innehåll kan ställas till Sportkommittén på sportkommitten@swebox.se

a) Detta dokument gäller det förhållningssätt som ska gälla inom landslagen, mellan aktiva och tränare men också mellan aktiva. Förhållningssättet är en självklarhet vid alla landslagsuppdrag, samlingar och andra aktiviteter med landslag och klubbar. Dokumentet är framtaget för att tydliggöra att alla inom landslagen, boxare som ledare skall uppträda respektfullt mot varandra och stå för fairplay.
I dokumentet finns också statuerat de regler som ska gälla i boxningslandslagen, vid såväl träning som tävling.
Läs dokumentet i sin helhet här.

b) Sportkommittén har också tagit fram ett dokument som beskriver förhållningssättet från respektive head coach gentemot boxare och klubbtränare. Dokumentet är tänkt att stärka samarbetet mellan headcoach för landslagen och klubbtränare för att skapa de bästa förutsättningarna för boxarna, både i landslagen och i klubbarna.
Läs dokumentet i sin helhet här

c) De riktlinjer som gäller för den ranking av boxare som kommer att införas inom SBF hittar ni i nedan dokument.
Rankingen återinförs för att enklare kunna skapa en tydlig bild av de boxare som är aktiva, både för boxare och klubbar men också för Head coach. Dessa riktlinjer är framtagna för att underlätta för Head coach vid rankingen. Rankingen tas fram av head coach och presenteras för Sportkommittén för godkännande. Rankingen skall utgöra en helhetsbild av boxaren. Rankingen baseras på internationella resultat, nationella resultat, inbördes möten mellan aktuella boxare samt vilka som boxarna möter under säsongen.
Hela dokumentet gällande rankingen hittar du här

d) Det finns också, självklart, en målsättning med landslagsverksamheten. Dokumentet nedan är skapat för att tydliggöra Head coachens arbete mot de uppsatta mål som finns för landslagen. Tanken är att ungdom/junior-landslag skall vara förberedande verksamhet för fortsatt senior-elit. Läger och turnerningar skall alla ha målen att vara utbildande och föreberedande för unga boxare att nå senior-elit, en långsiktighet i satsningen för boxarna. Målen för seniorlandslagen är, förutom resultat, att skapa möjligheter för att verka för långa karriärer som boxare.
Läs hela måldokumentet här

e) Slutligen finns det också skapat riktlinjer för uttagningar till landslagen. Detta för att underlätta för Head coach men också för att skapa en tydlighet för klubbar och boxare vid uttagningar till landslagsverksamhet. Head coach för landslag ansvarar för uttagning och presenterar denna för Sportkommittén. Sportkommittén godkänner uttagningen genom att kontrollera att uttagningen gått rätt till enligt uttagningskriterierna.
Riktlinjer för uttagningarna hittar du här