Elkostnaderna för föreningar som driftar och/eller äger anläggningar riskerar att tredubblas. Istället för att fortsätta arbeta och utveckla verksamheten oroar sig föreningarna för om de ska tvingas stänga och pausa idrotten över vinterns kalla månader.