– Vi välkomnar att regeringen vill ge både myndigheter och idrottsrörelsen skarpare åtgärder att få bort brott och ordningsstörningar från våra idrottsevenemang. Vi inom idrottsrörelsen behöver ta steg framåt, men vi kommer inte att klara det utan rätt stöd från stat, polis och åklagare, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet.

Regeringen har idag, tisdag, presenterat direktiv till en utredning som ska leda till färre brott och ordningsstörningar på matcher och tävlingar. Det handlar om att se över tillträdesförbudet, straffskalan i ordningslagen gällande maskeringsförbudet och användning av pyroteknik samt möjligheten att nyttja kamerabevakning som verktyg för att beivra bråk och stök på idrottsevenemang.

– Det har varit för många matcher det senaste året som har haft omfattande brott och ordningsstörningar. Vi välkomnar att regeringen har lyssnat på idrottsrörelsen och de problem vi ser för att skapa trygga och stämningsfulla evenemang för alla, säger Anna Iwarsson.

För mer information kontakta

Anna IwarssonTillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 076-344 50 60