Stockholm-Gotlands Boxningsförbund kallar till årsmöte

Stockholm-Gotlands Boxningsförbund håller årsmöte den 3/10 klockan 18:00 på Carinas Kök, Stadsgården 10.

Årsmötes handlingar kommer att läggas ut på vår hemsida och skickas ut på mejl.

 

Med vänliga hälsningar
Joel Grandell, tränare och sekreterare Hammarby IF/SGBF