Under hösten 2017 påbörjade SBF ett gediget arbete för att ta fram en värdegrund för svensk boxning. Nu ger vi er en sista chans att påverka och tycka till om det material som vi tillsammans arbetat fram under våra värdegrundsträffar.

Med hjälp av våra värdegrundsträffar i Borlänge, Göteborg, Umeå, Norrköping, Malmö och Växjö kunde vi tillsammans med företaget Qeep sammanställa vad verksamheten i dagsläget saknar i vår verksamhet. Vad som framkom under dessa möten var att våra representanter för svensk boxning lägger störst vikt på följande värderingar:

Respekt, Jämställdhet och Jämlikhet, Samarbete och Gemenskap, samt Glädje

Vi från SBF vill också lägga tyngd på vårt budskap ”Boxning för alla – Från nybörjare, till världsklass!” För att på så sätt skapa en helhetssyn på svensk boxnings verksamhet. Boxningen är en idrott som är tillgänglig för alla, oavsett erfarenhets-, ambitions- eller kunskapsnivå. Svensk Boxning arbetar hårt för att alla ska känna sig delaktiga i sin verksamhet och för att skapa en kultur som kännetecknas av Respekt, Jämställdhet och Jämlikhet, Samarbete och Gemenskap samt Glädje.

Nu är vi inne i slutskedet av vårt arbete och vänder oss därför en sista gång till er ute i verksamheten. HÄR! hittar ni sammanfattningen av det arbete vi hittills har tagit fram. Ni har nu möjlighet att läsa igenom dokumentet och återkomma med kritik, synpunkter, tillägg, och funderingar kring arbetet vi tillsammans med er tagit fram. Notera att vi behöver era tankar och åsikter senast;
12 mars 2018 till följande mailadress: info@swebox.se