Den 9-10 september var SBF:s kansli inbjudna till Umeå för en träff med IFK Umeå och för att få höra mer om deras projekt för boxning som träningsform för personer med funktionsnedsättning

Det hela började egentligen med att IFK Umeå för ett par år sedan inledde ett arbete med boxning som träningsform för rörelsehindrade, under ledning av Erik Nyström. Erik har sedan dess arbetat fram ett koncept för träning för sittande boxning, baserat på det material som finns och sin egen kunskap. SBF fick sedan den bok som Erik skrivit om sin egen träning och sitt eget tränarskap. Boken väckte en hel del tankar när den landade på kansliet i SBF.

IFK Umeå har sedan sökt, och fått, medel för att utöka projektet av Allmänna Arvsfonden och på 3 år utveckla denna träningsform för att kunna spridas till andra boxningsföreningar och andra idrotter. Detta har också lett till att man kunnat anställa två projektledare som ska ta detta i mål.
Då det hos SBF är ett område som vi gärna vill titta närmare på för att öka vår egen kunskap och kunna stötta föreningar med denna form av träning i sin verksamhet (eller som vill börja med detta) så var det givet att åka upp och besöka verksamheten.

Besöket började med ett möte med de två projektledarna Morgan Poopuu och Frida Myrsten samt Sofie Gustafsson från Västerbottens Parasportförbund. Under mötet utbyttes erfarenheter och tankar kring arbetet med Paraboxning och hur vi som förbund kan arbeta med detta och vad vi kan behöva tänka på. Vi tackar Sofie för att hon hade möjlighet att ge sina inspel och tankar om fortsatt arbete!

Därefter pratade Frida och Morgan om projektets olika faser, mål och arbetssätt och hur de tänkt att lägga upp verksamheten och vilka punkter de valt att trycka på. Därefter följde en diskussion om projektet, arbetet och fortsättning och ett framtida samarbete.

På kvällen blev vi sedan inbjudna att titta på ett pass med träningsgruppen nere på IFK Umeås träningslokal. Det blev ett besök som präglades av mycket glädje, en stark kämpaglöd och ett stort engagemang. Det var väldigt roligt att se, inspirerande och tankeväckande på flera sätt. Erik Nyström höll i passet med hjälp av Morgan och Frida tränade.

Vi vill avsluta med att tacka alla för ett fantastiskt bemötande och många insikter under passet och dagarna.

Tack så mycket!

//SBF kansli