Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet startar nu en särskild satsning på personer med funktionsnedsättning. Målet: att få fler att våga, vilja och kunna delta i idrottsrörelsen.