I en undersökning bland de politiska partiernas toppkandidater till EU-valet har Riksidrottsförbundet ställt frågor om hur politikerna ser på idrott som nationell angelägenhet, den europeiska idrottsmodellen och huruvida idrottsanläggningar ska inkluderas i stödprogram för den gröna omställningen.

Idrott finns sedan 2009 inskrivet i Lissabonfördraget. Samtliga partier anser att idrottsfrågor i första hand ska vara en nationell angelägenhet.

− Mer än hälften av den svenska lagstiftningen påverkas direkt av EU. Vad som sker i Bryssel påverkar oss alla, så även idrottsrörelsen, både direkt och indirekt. Idrott är och bör i första hand betraktas som en nationell angelägenhet – jag är glad att toppkandidaterna till EU-valet så tydligt delar den bilden, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Den europeiska idrottsmodellen är unik i sin struktur och filosofi, och bygger på principerna om solidaritet, medborgerligt engagemang och frivilligarbete där varje idrott styrs i en demokratisk struktur av ett förbund. Modellen har utmanats, bland annat i den så kallade superligadomen i fotboll som EU-domstolen förkunnade i december 2023.

De svenska toppkandidaternas stöd till den europeiska idrottsmodellen är tydligt i undersökningen, samtliga anser att den europeiska idrottsmodellen ska värnas.

− Det är positivt att det inte finns några partipolitiska skiljelinjer i den här frågan och att toppkandidaterna vill skydda den europeiska idrottsmodellen. Det handlar om att bevara och utveckla vår starka idrottstradition som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Varje steg som tas för att avveckla modellen är mycket allvarligt, säger Anna Iwarsson.

EU vill genom lagstiftningen Fit for 55 påskynda den gröna omställningen för att motverka klimatförändringar. Genom att inkludera idrottsmiljöer och idrottsanläggningar i de EU-fonder som ska stimulera förändringen kan även idrotten bli en del av omställningen. 80 procent av respondenterna i undersökningen svarade att idrottsanläggningar ska inkluderas i stödprogram för den gröna omställningen.