I helgen så samlades ungefär 300 representanter för svenska idrottsrörelsen för att delta i Riksidrottsforum.

Helgen den 12-13 november hölls Riksidrottsforum i Solna. Riksidrottsforum är en av två stora mötesplatser inom idrotten, den andra är Riksidrottsmötet, där förtroendevalda och generalsekreterare från samtliga specialidrottsförbund och distriktsförbund samlas för att diskutera aktuella frågor inför Riksidrottsmötet men också för att diskutera framtidsfrågor för idrottsrörelsen i sin helhet.

På plats finns också självklart Riksidrottsförbundets styrelse och företrädare för organisationen för att diskutera och notera det som sägs och de tankar som utbyts. Riksidrottsforum är en viktig del av de demokratiska processerna inom idrottsrörelsen och används ofta som ett forum att diskutera och förbereda frågor, något som kan ligga till underlag för både motioner och propositioner, inför kommande Riksidrottsmöte.

Från SBF deltog styrelseledamot Cherida Town, verksamhetschef Patrick Wheeler och förbundskoordinator Patrik Bengtsson.

Några av punkterna på Riksidrottsforum detta år var Ekonomiska stödformer, Trygg Idrott, Elitidrott 2030, Strategi 2025 – avstämning men också framåtsyftande arbete när det kommer till perioden efter 2025 och översynen av RF/SISU:s distriktsstruktur. Dessutom hölls en föreläsning kring att leda i komplexitet och vad det kan innebära för verksamheten.

Nästa idrottsliga mötesplatser är Riksidrottsmötet i Uppsala i maj 2023.

//Svenska Boxningsförbundet