Inflation, stigande räntor och prisökningar på mat och el. Ekonomin är tuff för många och det slår även mot idrottsrörelsen. Hur drabbas barn och ungas idrottande, och i förlängningen folkhälsan, när familjens ekonomi pressas? Vilket ansvar har samhället och vad kan vi göra åt situationen?

Onsdag kl. 12.30–13.15Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”sal E22″Arrangör: Riksidrottsförbundet

Medverkande

Jakob Forssmed, Socialminister, (KD)Amanda Lind, riksdagsledamot, ordförande Kulturutskottet, (MP)Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BrisKarl-Erik Nilsson, ordförande, Riksidrottsförbundet