Våra lokaler är i stort renoveringsbehov och vi har inte kraft eller pengar att driva frågan själva. Då vi äger marken kompicerar det till det extra. Jag känner mig väldigt ensam som ordförande och vet inte var jag ska vända mig. Har börjat dialog med kommunen men det går väldigt segt och jag är rädd att den dialogen inte leder någonstans. Vi skriver just nu på en ansökan till fritidsnämnden där vi också har underlag från miljö och hälsa som gjort utredning och ser flera risker i våra lokaler.

Sociala ytor är inte relevant pga. att vi inte har sådana ytor idag.

Golvet i lokalen är i behov av renovering dels på grund av isoleringen och dels eftersom en del av golvet har sedan några år tillbaka börjat ””falla””… svårt att förklara men helt enkelt är det en fallande nivåskillnad på golvet i en del av lokalen som skulle behöva ses över. Jag kontaktade kommunen som var på plats och menade på att det är inget akut och för ””dyrt”” att åtgärda för dem. Men det känns ibland inte så tryggt att se detta när man ska lyfta tunga vikter. Rampen upp till entrén är i renoveringsbehov då trät är illa därhän. Ska kolla med kommunen om detta går att åtgärda för dem eller om det blir för dyrt och därför något vi måste stå för.

Ingen tillgänglighet för att komma ut på isen. Vi har byggt en läktarsektion för rullstolar. Omklädning och duschar är inte anpassade för personer med funktionsnedsättning. Stort renoveringsbehov över lag. Allt är mer eller mindre eftersatt pga ansträngd ekonomi.

Vi skulle klara oss som det är nu så därför är inte behovet akut, men vi har inget rinnande vatten. Så det skulle vara en önskvärd renovering så café och toalett skulle fungera optimalt.

Det är svårt för en förening som äger sin anläggning att få pengar över för renovering. Det finns bidrag att ansöka om men det är ganska omfattande jobb att bara göra ansökan. För en stor förening på en högre nivå seriemässigt går det kanske att ha anställda som sköter sådant här men i vår förening ska ideellt engagerade personer ta tag i mkt för att få det att gå runt.

Under pandemin har mkt pengar sparats genom att låta bli att renovera, men det leder nu till att vi har stort behov av renovering. Värmepump, panel på utsidan, kök som används vid läger, möbler som används i gemensamma utrymmen o.s.v.

Stort renoveringsbehov avseende omklädning, dusch och toaletter. Vi använder även tält för omklädning. Behov av bryggplats för att på ett bra sätt kunna ta hand om personer med funktionsnedsättning. Vi har dock personer i klubben som har funktionsnedsättning där vi försöker anpassa så bra som möjligt.

Bristen på omklädningsrum och duschmöjligheter begränsar möjligheten till att utveckla både pojk- och framförallt flickhockeyn.

Elinstallationen och uppvärmningen behöver ses över. Tillgänglighet och parkering fungerar utmärkt.

Renovering aktivitetsytor: mindre omfattande effektivisering, så som ta bort befintlig förvaringslösning och istället få ny lösning anpassad till lokalen. Ny effektiviserad förvaringslösning för bla. träningsutrustning, musikanläggning och övriga redskap till träningen samt för personliga tillbehör, som allt idag slukar plats som vi istället vill erbjuda för träning. Det skulle bidra till en ökad träningsyta/plats för fler deltagare och en ökad säkerhet då lösningen vi har idag tar mycket stor plats från träningsytan och är i vägen.

”Renovering sociala ytor: Måla om. Ny ”receptionsdel” som anpassas för befintliga ytan avsedd för det sociala, för att just skapa mer yta och plats för fler medlemmar och tillgodo se de behov som efterfrågas.”

Förbättra dagens ”kökslösning” (läs kyl/micro/handfat) som idag tyvärr är på fel plats i lokalen och som därför tar upp massvis av onödig yta som vi istället vill erbjuda våra medlemmar att ha tillgång till för att umgås/äta/bara vara på. Vi vill effektivisera hela lösningen vi idag har som reception/”köksdel”/förvaring/sopsortering/social plats, det skulle bidra till en väsentlig ökad trivsel, gemenskap och mycket mer plats för befintliga samt för fler medlemmar.

Renovera omklädningsrum/dusch/toalett: Mindre renovering här också, fräscha upp: måla om. Bättre lösning för avskildhet i duscharna än dagens stänger för draperi, som halvt sitter uppe. Riktigt dåligt skick! Addera städskåp och förvaring för mer yta här. Ur hälso- och trivselperspektiv skulle dessa åtgärder öka kvalitén på lokalen enormt.