Helgen den 20-22/4 hölls den första Steg I-utbildningen i SBF:s nya läkarutbildning i Stockholm. 23 st läkare var anmälda och 18 st genomförde hela utbildningen med godkänt resultat.

Helgen den 20 – 22/4 hölls det första steget i SBF:s nya läkarutbildning på Idrottens Hus i Stockholm. 23 stycken läkare var anmälda och 18 stycken genomförde hela utbildningen med godkänt resultat. Under dessa tre intensiva dagar hölls en hel del teoretiska föreläsningar men också ett praktiskt pass där deltagarna fick öva undersökning av boxare praktiskt, före och efter match.

Fredagens föreläsningar handlade om först om boxningens historia, boxningen som idrott och dess karaktärsdrag men också om hur Svensk Boxning är organiserad. Därefter hölls en föreläsning om Parkinson och den effekt boxningsträning kan ha på patienter med sjukdomen av doktor Bengt Malmqvist. Emma Lindblom, dietist med bakgrund inom boxningen, föreläste om vätskerubbningar och bantning och dagen avslutades med en föreläsning om rotationsskador från professorerna Halldin och Kleiven. Deltagarna var mycket nöjda med dagen.

Under lördagen förelästes det om utrustningen som finns vid ringside, SBF:s domaransvarige Leif Frimanson gick igenom samspelet mellan domare och läkare samt de regler som finns inom boxningen gällande detta. Efter lunch förelästes det om boxningens etik och moral av doktor Kjell Finnerman och slutligen så hölls en föreläsning om allmänna idrottsskador av doktorerna Shujaat Asad Rizvi Syed och Ivan Segerhammar. Deltagarna uttryckte en väldigt stor uppskattning för dagen.

Söndagen ägnades åt att få en tränares perspektiv på utövarnas utrustning och de skador och eventuella risker som aktiva boxare kan utsättas för i tränings- och matchsituation. Dessutom höll doktor Shwan Khoschnau en föreläsning om ortopedisk undersökning av en boxare. Tyvärr fick en föreläsare avboka sent men denna tid ägnades åt diskussioner och frågestund till teamet bakom utbildningen. Därefter samlades alla läkare i Djurgårdens IF Boxnings klubblokal för praktik där temat var undersökning av boxare innan och efter match samt att få bevittna sparring mellan två boxare.

Kursen togs emot väldigt positivt av deltagarna, som var mer än nöjda med kursens upplägg och de föreläsningar som hölls under kursen. Den upplevdes som nyttig och intressant av alla deltagare och glädjande är att samtliga deltagare önskar bli kontaktade för framtida evenemang och uppdrag.


Citat från deltagare:

”Jättebra början med bra och relevant info som korrelerar med föreläsningens titel.”

”Kompetenta och professionella föreläsare. Jag tyckte själv som gammal idrottare att Emmas föreläsning var perfekt. Att ge oss en förståelse om vad idrottaren går igenom innan match. Samt ungefär hur mycket viktnedgång som är rimligt.”

”Bra föreläsning med öppna frågor och diskussioner”


Vi på SBF vill rikta ett stort tack till alla deltagare, föreläsare och till SBF:s läkaransvarige, Hassan Shabana och hans team som planerat hela utbildningen och hjälpt till att strukturera läkarutbildningarna inom SBF. Arbetet fortgår med utformande av kommande utbildningar och den återkoppling efter utbildningen och de diskussioner som fördes under utbildningen blir en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete i utbildningar riktade till våra läkare.

Stort tack till er alla!