RF:s årliga IT-dag på Bosön hölls den 22 november. Flera viktiga frågor diskuterades och ett flertal givande workshops gavs.

Svenska Boxningsförbundet (SBF) representerades av ledamot Ida Nordin, suppleant Thomas Kensert samt generalsekreterare Håkan Stigzelius. Den fråga som kunde anses vara viktigast för SBF var presentationen av den nya fördelningsmodellen av stödet till specialförbunden (av oss kallat RF-stödet, budgeterat till 1 999 000 kr för 2011/2012). Nedan visas en figur över hur stödet fördelas mellan de olika idrottsförbunden.

Fördelningsmodellen kommer att införas med en takt av en tredjedel per år, så en total övergång till det nya systemet kommer alltså att ta totalt tre år. Allt underlag för denna föredelningsmodell kommer att hämtas från IdrottOnline. Därför är det av största vikt att medlemmarna i alla föreningar finns inlagda med sina uppgifter i IdrottOnline, även all utbildning som sker i boxnings Sverige måste in i IdrottOnline. Detta kan uppfattas som ett riktigt hästjobb men jag är helt övertygad om att vi tillsamman kommer att lyckas med detta då det är något som kommer ligga till grund för hur mycket medel vi som förbund kommer att få för att bedriva verksamhet med.

Även ett TA-system som är utvecklat för att fungera ihop med IdrottOnline visades, något som kan underlätta och förbättra administrationen av licenser, tävlingsadministration samt återrapportering av tävlingar.  Systemet nyttjas idag av bl.a. cykel-, skyttesports- och konståkningsförbundet.

Nedan kommer programmet för IT-dagen:

Program

09.30 Fika

10.00 Inledning av Birgitta Ljung (vice ordf. RF)

10.15 Vikten av IdrottOnline och att vi gemensamt driver det framåt (Erik Strand, generalsekreterare RF)

10.45 Bensträckare

11.00 IdrottOnline som underlag till nya SF-stödet (Göran Larsson, admin. chef RF)

12.00 Lunch

13.00 Workshops 3 x 30 minuter (30 deltagare i varje grupp)
– Framtidens IT-arbetsplats (Fredrik Larsson, RF:s IT-avdelning)
– Utveckling av individuellt TA-system (Anders Karlsson, Cykelförbundet)
– IT-strategi inom Svensk Ishockey (Peter Langley, Ishockeyförbundet)

14.40 Fika

15.00 Nyheter i IdrottOnline 2011-2012 (Robert Larsson, chef RF:s IT-avdelning

16.00 Avslut

 

/Thomas Kensert, suppleant