Svenska Boxningsförbundets styrelse har nu erhållit fördjupad analys och slutrapport från dess Prokommission. Styrelsen har erhållit en första rapport allaredan den 17/6-2013 och begäran har sedan dess lämnats till Prokommissionen att utveckla och fördjupa sin utredning.

Begäran har lämnats skriftligen från styrelsen till Prokommissionen under såväl juni som juli månad 2013 och Prokommissionen har sedan inkommit med kompletterande rapportering och har nu avlämnat sin slutrapport. Styrelsen har i sak inga ytterligare önskemål om kompletterande upplysningar eller fördjupad vägledning rörande VM-matchen mellan Frida Wallberg och Diana Prazak.

Styrelsen delar Prokommissionens konklusion och rekommendationer vilka bl a kommer att innebära en förstärkning av säkerhetsbestämmelserna rörande arrangemang i kategorin professionell boxning.
De potentiella förklaringar som Prokommissionen lyfter fram som tänkbara i avseende på matchens olyckliga slut och de säkerhetsåtgärder som anvisas är i linje med styrelsens uppfattning.

Prokommissionens rapport bilägges här i sin helhet.

Patrick Wheeler, Ordförande

Anders Holmberg, Vice Ordförande