Från och med idag så är det möjligt att ansöka om Projektstöd IF för våra medlemsföreningar. Ni hittar mer information om detta i artikeln här.
Ansökan för Projektstöd IF 2022-2023 Barn och ungdom finns nu att göra via IdrottOnline. Ni hittar riktlinjer och annan information här nedanför.

Idrottslyftet heter numera Projektstöd IF. Det är tre inriktningar på projektstödet för föreningar att söka. Ni hittar mer information i artikeln nedan.

Projektstöd eller Återstartsstöd?

Vi vill också lyfta fram skillnaderna mellan det ordinarie Projektstöd IF och Återstartsstödet som föreningar kan söka. Återstartsstödet är riktat specifikt till att starta upp och starta om verksamheten efter Coronapandemin medan Projektstöd är mer riktade mot verksamheten på lång sikt. Dock så Projektstöd IF användas för att förstärka Återstartsstödet eller arbeta vidare med idéer som uppstod under arbetet med Återstartsstödet.
Återstartsstödet är också riktat mot bredare aktiviteter och Projektstödet mer inriktat.
Medlemsföreningar har rätt att söka båda stöden.

Inriktningar

– Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper i föreningars verksamhet – Syftet är att föreningar ska ha möjlighet att arbeta med föreningsmiljö och struktur för att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta i, leda och påverka sin idrott och sin föreningsmiljö.

– Projektstöd för utbildning – Syftet är att projektstödet ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

-Projektstöd för arbete med trygga och hållbara idrottsmiljöer – Syftet är att projektstödet kan användas utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och säker för barn och ungdomar, genom exempelvis utbildning och arbete i föreningen med de utvecklingsmiljöer som finns.

Ansökan

Ansökan sker via Idrott Online och fliken Idrottsmedel – precis som tidigare år med Idrottslyftet.

Riktlinjer för ansökan

Projekten ska vara påbörjade och avslutade 2022 (22-03-25 – 22-12-31). Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 31 januari 2023 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

  • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
  • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.
  • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.
  • Lägerverksamhet: grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.
  • Material: grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.). Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.
  • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka föreningsstöd 2022. Gäller enbart de som fått projekt godkända.
  • Medlemsavgiften ska vara betald till SBF – föreningen ska vara medlem i SBF.
  • Inga skulder till SBF får finnas från ansökande förening – inga projektansökningar godkänns så länge föreningen har en skuld till SBF.
  • Föreningen ska genomföra/ha genomfört ”Vaccinera klubben” samt utbildningen ”Ren Vinnare”.

Information om Projektstöd för utbildning

Ni ansöker om subvention för er medverkan på utbildning arrangerad av SBF eller något av våra 10 SDF samt övriga utbildningar.

Detta projektstöd ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för Boxningsförbundets egna ledarutbildningar samt SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar. Dock ges ingen dubbelfinansiering på utbildningar – får man fullt utbildningsstöd för en utbildning från SISU kan man inte få samma utbildning subventionerad från SBF.

Mer information om Projektstöd för Utbildning hittar ni här

Information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper 

Detta projektstöd ska användas för att föreningar ska ha möjlighet att arbeta med föreningsmiljö och struktur för att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta i, leda och påverka sin idrott och sin föreningsmiljö.

Syftet är att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper, med detta menas grupper som föreningen anser sig vilja ha in fler av i föreningen för att exempelvis stärka föreningens verksamhet, av barn och ungdomar samt att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Framförallt efter de effekter som Coronapandemin har haft på hela idrottsrörelsen och boxningen och dess medlemsföreningar. Utveckling av diplomboxning för de föreningar som önskar prioritera detta, både när det kommer till ledarskap och utbildning men också att skapa förutsättningar för att bedriva boxning för barn- och ungdomar i en trygg och säker förenings- och utvecklingsmiljö.

Mer information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper hittar ni här

Information Projektstöd för arbete med Trygga och hållbara idrottsmiljöer

Syftet är att arbeta med detta genom att exempelvis:

– utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och säker för barn och ungdomar, genom exempelvis utbildning och arbete i föreningen med de utvecklingsmiljöer som finns.

– utveckla eller implementera nya tränings-och tävlingsformer för målgruppen barn- och ungdomar för att kunna hitta enklare inkörsportar till sporten boxning

– köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
– idrottsspecifika utbildningar – aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare. Med detta menas en subventionering av utbildningar som SBF anordnar för tränare och domare
– inkludering och etablering av former för mentorskap eller annat för ex. Unga ledare och andra som vill arbeta med trygghet och hållbarhet när det kommer till föreningsarbete
– Strukturer i en förening för att aktivt arbeta med en idrottsmiljö där alla är välkomna, trygga och säkra i sitt idrottsutövande.

Mer information om Projektstöd IF med inriktning att arbeta med Trygga och Hållbara idrottsmiljöer hittar ni här

Frågor om Projektstöd IF 2022-2023 och diskussioner gällande projekt och annat så hör av er till Förbundskoordinator Patrik Bengtsson på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se