Inom Riksidrottsförbundet blev den totala utsläppsreduktionen 53 procent, och allra bäst var Svenska Orienteringsförbundet där utsläppsminskningen var hela 66 procent.

– Trots att vi hade en pandemi som givetvis kan ha haft inverkan på resultaten är vi oerhört imponerade och stolta över våra föreningars och aktivas arbete i att minska sina avtryck. Det finns många positiva effekter efter projektets gång och det hjälper oss vidare i vårt hållbarhetsarbete. Svenska Orienteringsförbundet har hållbarhet högt prioriterat och vi vill vara en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden inom alla tre hållbarhetsdimensioner 2030, säger Joacim Ingelsson, mark-och miljöutvecklare på Svenska Orienteringsförbundet och som företrätt förbundet i Double Impact.

– Det var inspirerande att se vilket engagerat samarbete som uppstod mellan föreningar, kommuner och aktörer inom kollektivtrafik. Vi ser en stor potential framåt när erfarenheterna sprids inom idrottsrörelsen och vi på Tyréns har också startat upp ett projekt med flera kommuner i Stockholmsregionen som bygger vidare på det här arbetet, säger Jesper Johansson, expert på mobilitet och projektansvarig på Tyréns.

– Projektet har helt klart bidragit till förändrade beteenden och arbetssätt för oss på Riksidrottsförbundet och för förbunden som deltagit i projektet. berättar Marie Altus, Riksidrottsförbundet.

Resultat av ändrade arbetssätt och beteenden i föreningarna gick tyvärr inte att fastställa vid uppföljningen men de åtgärder som ändå genomfördes i föreningarna har lyft frågan bland medlemmarna.

– Medlemmar och aktiva i de idrottsföreningar som deltog har visat ett stort engagemang och gjort skillnad. Vi arbetar nu med att ta vara på de här erfarenheterna och använda de verktyg som tagits fram inom projektet och se vad vi mer behöver göra för att stärka fler förbund och föreningar i det här arbetet, fortsätter Marie Altus, Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta

Marie AltusAvdelningschef trygghet och hållbarhet Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnamarie.altus@rfsisu.se08-699 60 95

Jesper JohanssonExpert på mobilitet och ansvarig för projektet på Tyrénsjesper.johansson@tyrens.se 070-630 51 50