Svenska Parasportförbundet erbjuder nu en utbildning i grunderna inom parasport kostnadsfritt i Stockholm i december, samtidigt som vårat parastöd är sökbart månaden ut.

På Svenska Boxningsförbundet finns fortfarande möjligheten för alla medlemsföreningar att söka Para-/Funkisstödet på valfri summa för uppstart/nystart/återstart av boxning för personer med funktionsnedsättningar och Parkinson.

Ansökan om Para-/Funkisstödet görs genom att skicka en fritt formulerad text som beskriver

  • Syfte
  • Genomförande
  • Målsättning med aktiviteten på kort- och lång sikt
  • Beräknad kostnad
  • Förväntning av aktivitet – vad förväntar ni er uppnå?

Alternativt fyller ni i denna blankett och skickar sedan in ansökan senast den 30 november 2022 till jenny.haggblom@swebox.se

Stödet bör användas under perioden november/december 2022 till mars 2023, sedan återrapporteras via denna blankett senast den 30 april 2023.

Vi uppmanar alla föreningar som bedriver Parkinsonboxning att söka detta stöd för er verksamhet med personer drabbade av Parkinson och andra neurologiska diagnoser. 2020 hade vi på Svenska Boxningsförbundet omkring 20 föreningar som bedrev boxning för personer med Parkinson, i dagsläget har vi omkring samma antal då några tvingats avsluta sin verksamhet medan andra startat upp ny verksamhet. Vår förhoppning är att fler klubbar ska starta upp denna verksamhet som ger förnyad livskraft för drabbade. Ni kan läsa mera om Narva Boxningsklubbs projekt här https://www.narva.com/PARKINSON/ där ni kan få inspiration att själva börja erbjuda boxning för denna målgrupp och deras anhöriga, ni finner även kontaktuppgifter till Hans Lindahl som är upphovsman till denna träningsform i Sverige.

IFK Umeå Boxning bedriver även de ett projekt med fokus på personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Deras projekt finansieras i dagsläget av Allmänna Arvsfonden och går ut på att erbjuda boxningsträning för alla med s.k. normbrytande funktionalitet, oavsett den är intellektuell eller rörelsebetingad. Ni kan läsa mera och även kontakta Morgan, Frida och Erik på IFK Umeå via denna länk https://www.ifkumea.com/sida/?ID=327722

Utbildningar inom Parasport

Svenska Parasportförbundet erbjuder regelbundet utbildningar inom Parasport och nästa utbildningstillfälle, i Parasportens grunder, går i Stockholm den 5 december 2022 och är kostnadsfri. Anmälan och mer information hittar ni via denna länk. Sista anmälningsdag är den 28 november 2022.

Parasportens grunder är en utbildning som lyfter fram vad parasport är för något och förklarar vem parasporten riktar sig till. Det är en bra utbildning för de föreningar som inte medverkade i Svenska Boxningsförbundets konferens i Stockholm i september 2022. Utbildningen ”Parasportens grunder” är framtagen av Svenska Parasportförbundet och genomförs den 5 december i samverkan med Stockholms Parasportförbund och RF-SISU Stockholm. Utbildningen kräver fysisk närvaro och riktar sig till tränare, ledare och förtroendevalda i idrottsföreningar som har eller vill utveckla parasport i föreningen, eller bara öka kunskaper kring parasporten. Samma utbildning sker ibland även digitalt, håll utkik på Parasportförbundets hemsida för information och anmälan till flera utbildningstillfällen.

För andra utbildningar och för mera information om dessa, vänligen läs mera på https://www.parasport.se/Drivaochutveckla/Utbildning/ och https://www.parasport.se/information_inbjudan

Ni hittar även länkar till ert närmsta paradistriktsförbund här https://www.parasport.se/Kontakt/Distrikt/. Där utbildningar ibland erbjuds och där ni som erbjuder boxning för funktionsnedsatta kan marknadsföra er om ni är medlem i förbundet. Även RF-SISU distrikten erbjuder utbildningar inom bl.a. parasport och hemsideslänkar finns här https://www.rfsisu.se/

Med vänliga hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet