Återstartsstöden för föreningarna har avslutats den 31 oktober men stöd för våra kommittéer rullar på som föreningarna kan ta del av.

Återstartsstödet är mer än bara stöd till föreningarna, även distriktsförbunden och våra kommittéer har erhållit stöd efter ansökningar som beviljats. Bland annat har vi kunnat se distriktskamper utspela sig på flera orter och diplomträffar arrangerats på olika ställen i landet, däribland Värnamo och Hallstahammar senast. För dessa träffar som arrangeras av diplomkommittén och andra kommittéer, finns det stöd att erhålla för deltagarna.

Bland aktiviteterna som ligger/legat i pipeline just nu finns bland annat följande,

  • Domarutbildningen i Uppsala den 12 november
  • Diplomträffen i Boden
  • Läkarkonferensen den 3 december

För dessa aktiviteter kan deltagare söka stöd från respektive kommitté och detta görs genom att fylla i en redovisning om milersättning eller kvittoredovisning för ex. resor med tåg/buss som sedan skickas in till arrangerande kommitté inom 7 dagar från avslutat aktivitet.

Ett exempel är domarutbildningen i Uppsala kommande helg:

  • Deltagaren reser till Uppsala via tåg från Gävle för att delta till en kostnad av X kronor.
  • Efter avslutat utbildning fyller deltagaren i kvittoredovisningsblanketten och bifogar kvittot samt skickar denna till arrangören av utbildningen, domarkommitténs ansvarige/utbildaren INOM 7 dagar från aktiviteten (dvs senast den 19 november 2022)
  • Domarkommitténs ansvarige/utbildaren skickar den 20 november samtliga redovisningar (mil- eller kvitto) till jenny.haggblom@swebox.se som skickar dessa vidare för utbetalning av ersättning

Denna video förklarar även proceduren:

Det är alltså INTE distriktet som deltagaren är med i som ska skicka in dessa ersättningsblanketter utan kommittén eller gruppen.

Det kommer att framgå i aktivitetskalendern vem som är huvudsaklig arrangör för utbildningen/träffen/lägret etc. så att ni vet vart ersättningsblanketterna ska skickas!

Varma hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet