Dags för distriktens domaransvariga att förnya licenserna för distriktens domare. I denna artikel beskrivs vad som gäller.

Varje domarlicens varar i tre år efter godkänd domarutbildning.

Dock ska distriktens domaransvariga inför varje säsong, genomföra en genomgång av de regler som har uppdaterats med distriktets domare och tävlingsledare.

Därefter förnyar distriktets domaransvarige domares licenser via påskrift i domarböckerna.

Sist men inte minst, måste distriktens domaransvariga meddela förbundet vilka domare som fått förnyade licenser. Detta för att det måste införas i TA-systemet.

Distriktens domaransvariga meddelar Per-Ola Lindell via e-post per-ola.lindell@telia.com. Domarens klubb, namn och födelsedatum ska medskickas.