Vi vill påminna samtliga medlemsföreningar i SBF att möjligheten att ansöka om Återstartsmedel omgång 3 för föreningar fortfarande är öppen. I dagsläget har en dryg tredjedel av pengarna fördelats så det finns pengar kvar att ansöka om. Ta chansen att fortsätta utveckla er verksamhet inom nedanstående områden.
Föreningar som redan har ansökt kan INTE ansöka om mer medel.

Information gällande Återstartsstöd 3:

Sedan november 2021 har Svenska Boxningsförbundet haft möjligheten öppen för förbundets medlemsföreningar att söka ett återstartsstöd på 10 000 kronor, vars syfte har varit att hjälpa föreningarna med rekrytering och återrekrytering av medlemmar efter coronapandemins framfart över världen och Sverige.

Våra medlemsföreningar har också haft möjligheten att söka 25 000 kronor i återstartsstöd under året som gått och tillsammans har dessa pengar hjälpt våra föreningar att attrahera hundratals nya boxare till våra klubbar. Nu går vi in i ett nytt år och Riksidrottsförbundet har beviljat Svenska Boxningsförbundet nya pengar i återstartssyfte vilka vi nu ska förvalta på bästa sätt och i linje med förbundets strategi och vision. Vi vill också knyta an återstartsstödet mer med Projektmedel IF som alla medlemsföreningar också kan söka som en fortsättning på det återstartsarbete som görs ute i klubbarna.

Från och med den 15:e februari 2023 finns nu också ett Återstartsstöd 3 för er föreningar att söka. Totalsumman per förening att söka är 16.000 kronor.

Nyheter i återstartsstödet

Den 31 oktober 2022 stängde möjligheten att söka återstartsstödet på 10 000 kronor och 25 000 kronor. Nu öppnar vi upp möjligheten för föreningar att söka 16 000 kronor i återstartsstöd med nedan beskrivna riktlinjer och kriterier. På förbundet vet vi att svensk boxning mår bättre idag än för 12-14 månader sedan, vilket gör att vi nu kan minska något på stödet samtidigt som det var fler föreningar än väntat som faktiskt sökte återstartsstödet i både första och andra omgången, vilket var mycket positivt. Totalt sökte över 80% av våra medlemsföreningar återstartsstödet om 10 000 kronor vilket är långt mer än vad andra idrottsförbund lyckats med, och drygt 65% av våra föreningar har också sökt det andra stödet på 25 000 kronor.

Från den 1 november 2022 är möjligheten att söka 10 000 kronor och 25 000 kronor stängd. Pengarna från båda stöd bör ha använts per den 31 december 2022 och per den 31 januari 2023 ska samtliga föreningar, som beviljats antingen 10 000 kronor och/eller 25 000 kronor, ha återrapporterat dessa via IdrottOnline eller blankett, beroende på hur ni ansökt om stödet.

Den 15 februari 2023 öppnar vi upp för föreningar att söka det nya återstartsstödet på 16 000 kronor där ansökan och återrapportering sker via IdrottOnline. I omgång 3 sker ansökan via IdrottOnline och följer samma modell som tidigare ansökningar (d v s omgång 1 och omgång 2). För en steg-för-steg beskrivning av ansökningsprocessen, se denna video.

Strategi 2030 och förbundets vision är nya riktlinjer för återstartsstödet

Riksidrottsförbundet har bett, i riktlinjerna för återstartsstödets tredje omgång, att specialidrottsförbunden bör följa Riksidrottsförbundets Strategi 2025 eller förbundets egen vision eller strategi. Vi på Svenska Boxningsförbundet har därför utformat de nya riktlinjerna för återstartsstödets tredje omgång i linje med förbundets strategi som godkändes på årsmötet 2022 och som ligger ute på vår hemsida att läsa. Strategin pekar ut riktlinjerna och tydliggör det övergripande arbete som behöver göras i linje med vår värdegrund och idé, samt vår långsiktiga vision. Målet med förbundets strategi är ”så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”.

Svenska Boxningsförbundets vision är:

Konkurrenskraft i ringen och utanför – hela livet.

Ständig utveckling i en stabil verksamhet – förutsättning för idrottsliga framgångar och starka föreningar som driver sin egen verksamhet.

 

Riktlinjer för tredje (3) omgångens återstartsstöd

I linje med Svenska Boxningsförbundets Strategi 2030 har riktlinjerna för återstartsstödet ändrats något från de tidigare omgångarna. Trots detta är fokus dock ändå detsamma, vilket är att hjälpa föreningarna att rekrytera nya medlemmar till sina föreningar, få nuvarande medlemmar att stanna kvar i föreningen och att ha en så attraktiv verksamhet som möjligt för alla, samt att utveckla barn och ungdomsverksamheten i föreningarna och förbunden.

De nya riktlinjerna för omgång 3 och stödet om 16 000 kronor per förening är följande. Exemplen som ges nedan är just exempel på verksamhet inom respektive riktlinje. Hittar ni som förening aktiviteter inom riktlinjerna som inte finns med som exempel så sök för det. Om det behövs bollning av idéer så kontakta gärna kansliet så bistår vi med tankar.

 • Utveckla boxningsföreningen
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att utveckla boxningsföreningen genom exempelvis arbete med föreningsstrukturer och utbildning av styrelser, ledare och eldsjälar. Stödet kan också användas till arbetet med föreningens värdegrund och vision, samt att skapa en trygg och säker idrottsmiljö där trakasserier och övergrepp inte existerar. Andra områden som stödet kan användas inom är arbetet med mångfald i föreningen, bland annat hos ledare, i styrelserummet eller bland de aktiva eller för att skapa en attraktiv verksamhet för alla målgrupper i samhället.
 • Barn och ungdom
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att skapa en lustfylld och utvecklande verksamhet för barn och unga under 18 år. Andra användningsområden kan vara att stärka klubbens diplomverksamhet och genom detta även stärka diplomboxningens roll i den nationella boxningen, starta upp diplomverksamhet, utbildning inom barn- och ungdomsledarskap eller i syfte att skapa goda tränings- och matchmiljöer för barn- och ungdom.
 • Rekrytering och marknadsföring

  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att arbeta med rekrytering av nya ledare, aktiva boxare och domare till föreningen eller för marknadsföring av föreningens verksamhet i klubbens närområde samt nya upptagningsområden där boxningen ännu inte växt sig stark. Stödet kan också användas för att skapa familjeengagemang i föreningen med exempelvis familjeboxning eller motsvarande aktiviteter som stärker klubbens gemenskap och engagemang.
 • Stärkt ledarskap
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att stärka ledarskapet i föreningen genom exempelvis utbildning eller fortbildning av ledare, tränare och domare. Stödet kan också användas för att rekrytera nya ledare till föreningen, både yngre och äldre ledare, tränare och domare. Kan användas för en satsning på rekrytering av unga ledare och att öka inflytandet för unga i sin förening. Vi uppmuntrar föreningarna att sätta fokus på kvinnliga ledare, domare och tränare.
 • Träning
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att starta upp nya grupper i föreningen, exempelvis boxning för tjejer, funktionsnedsatta (Paraboxning), äldre eller Parkinson-boxning samt nya diplomgrupper. Stödet kan också användas till lägerverksamhet för barn och ungdomar inkluderat tjejer och funktionsnedsatta, både inom den egna verksamheten eller för ett utbyte med en annan förening. Stödet kan dock inte användas för inköp av träningsmaterial.
 • En starkare nationell tränings- och tävlingsverksamhet
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att arrangera tävlingar på den egna klubben eller för att medverka i tävlingar i närområdet. För att använda stödet inom tävlingsverksamheten bör barn och unga prioriteras (upp till 18 år), och fokus bör därmed ligga inom diplomboxning, eller ungdom och junior. Stödet kan inte användas för tävlingar bland seniorer eller elit (ex. SM).


Via länken här så hittar ni informationen i sin helhet samt en Steg-för-steg-guide i hur ni söker stödet, som söks via IdrottOnline.

Frågor om Återstartsstöd 3 kan ställas till SBF:s kansli på patrik@swebox.se eller 08-699 60 03.

Mvh Svenska Boxningsförbundet