Jag börjar med att hälsa vår nye kategoriansvarige för elitgruppen dam junior/ungdom Hichem Aouali välkommen! Hichem har sedan tidigare ingått i förbundstränargruppen, där han jobbade med först herr juniorer/ungdom och senare med dam seniorerna.

En annan nyhet när det gäller personal är att Ida Kvist från årsskiftet får en tillsvidareanställning i rollen som förbundskoordinator. Hon kommer fortsättningsvis att ansvara för Idrottslyftet och IdrottOnline.
På tävlingsfronten har verksamhetsårets första hälft varit intensiv, och det har varit många tävlingar runt om i Sverige. Under senare november och december har vädrets krafter gjort sig påminda, och det har även påverkat våra tävlingar. Men det är ändå otroligt att varken stormen Ivar eller andra väderfenomen drar ner viljan att åka till tävlingar. Ett exempel var USM-JSM i Tidaholm, trots Sven som kom med snöstorm och ställde till det tävlades det för fullt ändå. Vädret påverkade även landskampen mellan Sverige och Finland som gick av stapeln i början på december, där ordinarie uppställning på domar- och boxarsidan inte kunde ta sig fram utan reserver fick kallas in. Och något lär vi oss alltid, ett mer upparbetat system för reservhantering har nu införts.
Sverige röner fortsatta framgångar inom WSB, då Modo Sallah som fjärde svensk gått sin första match för USA Knockouts, med vinst. Detta system möjliggör för våra svenska boxare att få mer internationell träning.
Styrelsen har beslutat att bjuda in till en Kommitté – och Distriktsordförande konferens i maj, där vi kommer jobba lite närmare bl.a. lika behandling. Dessa möten är väldigt konstruktiva och givande. Upplägget med möten vartannat år ger möjlighet för eventuella nya ordföranden, men även för befintliga, inom kommitté och i distrikten att bli uppdaterade kring SBFs verksamhet. Att veta vilket mandat och basuppdrag som ens uppdrag innebär är viktigt och bra att diskutera samt gör att man är insatt i sina kommittéers bakgrund, syfte och mål.
Nu nalkas julafton och vi är snart inne på ett nytt år, 2014. I dessa tider ser man gärna tillbaka på det gångna året och det som har hänt. Det har varit ett händelserikt 2013. En händelse som satte stort fokus på vår sport var Fridas tragiska incident. Jag gläds med att Fridas rehabilitering går åt rätt håll, även om hon har haft en tung väg tillbaka. Det ger en påminnelse om att livet hastigt kan förändras, och det gäller att ta tillvara nuet. Så jag hoppas att ni alla tar nu under kommande helger gör just detta, och till er alla önskar jag en skön jul, gott slut och ser fram emot det nya året!

Patrick Wheeler
SBF