Så var våren kommen igen! Vilket inom boxningssverige innebär mästerskap, de svenska som gick av stapeln i Göteborg i mitten av april tätt följt av Junior VM. I år invigde vice ordförande Anders Holmberg årets SM i Sjumilahallen med ett anförande där han lyckönskade och tackade medarrangörerna för ett storslaget arbete där Kennerth Wiberg erhöll förbundets vimpel. Stort grattis till alla våra nya svenska mästare!

Tyvärr missade jag själv SM, för första gången sedan jag tillträdde som ordförande, för att tillsammans med Pehr Grånefors representera och delta på möten i samband med Junior VM Sofia, Bulgarien. Detta var synnerligen viktigt inför bland annat AIBA:s kongress som hålls i november i år, men även för att diskutera vårt engagemang i AIBA, EUBC Medical Commission och Youth Commission. I den senare har Fredrik Nordqvist fram till SBF:s årsmöte i oktober varit ordförande, då han lämnade sina uppdrag nationellt och internationellt. Den 24 mars offentliggjorde EUBC:s ordförande Franco Falcinelli att jag tar över ordförandeskapet i EUBC Youth Commission efter Fredrik, och i samband med Junior VM hade vi ett möte inför Youth Commissonsmötet som kommer att äga rum i Bukarest, Rumänien den 30 maj. Vidare diskuterade jag med AIBA:s ordförande Dr Ching Kou Wu om situationen med de lagar och regler vi lyder under i Sverige. Våra internationella kontakter är viktiga.

 


EUBC:s ordförande Franco Falcinelli, AIBA:s ordförande Dr Ching Kou Wu och Patrick Wheeler

 

Den svenska truppen gjorde en bra insats i tävlingarna. Ett särskilt stort grattis till Agnes Alexiusson som genom vinst mot ungerskan Daniella Posta kvalade in till Ungdoms-OS den 16-28 augusti i Nanjing, Kina.


Den svenska truppen i Bulgarien. Pehr Grånefors, Agnes Alexiusson, Oliver Flodin, Sören Andersson, Araik Ismail, Lars Myrberg och Patrick Wheeler.

 

En annan rolig nyhet! Klubblo! Vad är nu det? Jo en möjlighet för klubbar att sälja lotter till sina supportrar och få direkt avkastning till den egna verksamheten. Under 2013 bildades Idrottsalliansen, en ideell förening med syfte att genom lottförsäljning kunna stärka klubbkassorna. Detta resulterade i Klubblo, http://www.klubblo.se/. På Klubblo kommer man inom kort att hitta spännande spel, där det finns chans att vinna pengar, samtidigt som man väljer att stödja en specifik klubb. I dagsläget är det svårt för att finansiera idrotten genom medlemsavgifter och traditionell lotteriverksamhet. Klubblo är ett modernt alternativ för att stärka klubbkassan då allt överskott går oavkortat till den egna verksamheten. Idén till Klubblo kommer från Idrottsalliansen som är en ideell förening bestående av specialförbund och alliansföreningar, Metro Nordic Sweden AB och spelbolaget Cherry. Håll utkik på vår hemsida samt i dagstidningar och TV-reklam.

I samband med SM pratade vice ordförande Anders Holmberg på ledarmötet inför SM, angående vad som skrivs på sociala media om och kring svensk boxning. Anders påtalade vikten av ständigt öppen och rak dialog och uppmanade närvarande ledare att engagera sig inför kommande årsmöte och betonade vikten av att hårt arbete krävs i styrelsesammanhang. Mod och ödmjukhet bör vara rättesnören för sportens företrädare precis som för en boxare påpekade Anders.

Via bloggar, Twitter, Facebook går vissa hårt åt bland annat styrelsen, men även andra. Och det är den bild som också förmedlas till de utanför de aktivas sfär, och till de som vi gärna vill se oss som förebilder till, våra barn och ungdomar. Boxningen har haft många åsiktsmaskiner, men alltid varit känd som en plats för god fostran. Även de som är mest boxningsmotståndare tillskriver vår sport goda insatser för att ha fått ungdomar som annars skulle hamnat riktigt snett på rätt väg. Heder, kamratskap och sportmanship. Våra värdegrunder inom SBF. Sådant som jag sätter högt och känt mig stolt över. Det känns tråkigt att vi allt mer blir kända för gemene man som förbundet där det är mycket intriger. Är det verkligen så? Nej, det tycker inte jag, men sociala medier har stor genomslagskraft. Media ger aldrig boxningen så mycket utrymme som när det händer något. En farlig KO, avstängningar. Vad vill vi synas för? Kom ihåg att vi alla jobbar ideellt, vi ska värna om varandra för de insatser och tid som vi alla lägger ner på boxningen. Vi vill att boxningen ska stå för något positivt och jag har svårt att tro att man jobbar med illvilja för att stjälpa varandra. Jag tycker vi ska vara försiktiga vad vi säger och vad vi skriver om varandra, vem törs annars ta t ex ett styrelseuppdrag. Det innebär inte att styrelsen och andra inte ska granskas, men gör det på ett konstruktivt sätt. Och tillbaka till att vi måste värna vår sport, det finns tillräckligt många boxningsmotståndare utan att vi behöver spä på de fördomar som vi möter.

Under SM fanns Länsstyrelsen/Kampsportsdelegationen på plats för ett tillsynsbesök. Som vi har informerat om via hemsidan så blev omdömet kring arrangemanget väldigt positivt. En eloge till arrangörerna!  Att myndigheten skulle finnas på plats framkom vid ett möte som SBF hade den 25 februari med Länsstyrelsen/Kampsportsdelegationen i Örebro. Då fick vi även vetskap om den polisanmälan angående Sydsvenska Mästerskapen som gått iväg till Tingsrätten i Växjö. SBF fick även till att det i samband med SM genomfördes en informationsträff om kampsportslagen, för ledare och tränare vad som är vårt gemensamma ansvar.

SBF:s styrelse valde i början på året att besluta om bestraffningsåtgärder för ett antal funktionärer. Av förståeliga skäl blev det en het diskussion kring detta. Varför detta gjordes har styrelsen förklarat och jag har skrivit om det i tidigare ordförande ord. Som vi misstänkte att det skulle bli, så blev det även en reaktion från såväl svenska myndigheter som vårt internationella förbund. Den 3 april meddelade AIBA det Svenska Boxningsförbundet att AIBA via dess exekutiva kommitté har beslutat att den 28 mars provisoriskt avstänga fyra funktionärer som deltog under de öppna Sydsvenska Mästerskapen 2014. Avstängningen omfattar alla boxningsaktiviteter på såväl nationell som internationell nivå och gäller med omedelbar effekt. AIBA hänvisar i sitt underlag till beslut att funktionärernas agerande varit i strid med regel 1.1 i AOB Competition Rules (Classification of Boxers). Ärendet har nu hänskjutits AIBA:s disciplinära kommitté för genomgång. Nu får vi se vad som händer i nästa steg, SBF har gjort vad vi har kunnat för att stävja situationen.

SOK:s 101: årsmöte genomfördes i slutet av april på Sophiahemmet, Stockholm. Kul att se att boxningen var representerad när man återgav föregående idrottsår både vid Olympic Day i Kungsträdgården, Stockholm och Youth camp på Bosön.

Framåt nu så stundar en SDF- och kommittéordförandekonferensen den 17-18 maj. Det är en viktig möjlighet att tillsammans diskutera mål och policy och ”Boxningen vill”, där vi har samarbete med SISU. En punkt som kommer att finnas med är likabehandling, som numera innefattas i all verksamhet. Vi kommer att ha en extern föreläsare Magnus Dalsvall kring ämnet att leda ideella föreningar. Det är bra uppslutning så här långt och det brukar bli mycket givande när vi träffas i sådana här sammanhang.

Det har också varit ett möte med RF:s valberedning inför RIM 2015. Ett välbesökt möte där man diskuterade om hur man ska få fram en lämplig kandidat som ska ta över efter RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber då hon kommer att avgå. Förbunden ska komma in med förslag av kandidater senast 1 januari 2015.

 

Nu önskar jag er alla en trevlig Valborg!

 

Patrick Wheeler
Ordförande SBF